کد خبر: 506462 A

از سوی دولت انجام شد؛

معاون پارلمانی رییس جمهور روز یکشنبه شش لایحه دولت را در مورد موافقتنامه‌های بین المللی و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری امروز در نامه‌های جداگانه خطاب به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و در اجرای اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، این شش لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

 این شش لایحه عبارتند از:

۱- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدود سازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری.

۲- لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام.

۳- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی.

۴- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق.

۵- لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا و اقیانوسیه.

۶ -لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی تقدینگی اسلامی.

معاون پارلمانی رییس جمهور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر