کد خبر: 511907 A

با رأی هیات منصفه دادگاه مطبوعات؛

مدیرمسئول خبرگزاری دانشجویان ایران به جرم «افتراء و نشر اکاذیب» با رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات محکوم شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات که با حضور اعضای هیات منصفه به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، پرونده‌ «خبرگزاری دانشجویان ایران» (ایسنا) بررسی و موضوع رسیدگی به پرونده سایت خبری «الف» به مدیر مسئولی احمد توکلی نیز به جلسه بعد موکول شد.

اتهام وارده به خبرگزاری دانشجویان ایران با مدیر‌مسئولی علی متقیان، «افتراء و نشر اکاذیب» بود که با رأی اعضای هیات منصفه، این خبرگزاری مجرم شناخته شد ضمنا اعضای هیات منصفه، وی را مستحق تخفیف دانستند.

 

هیات منصفه دادگاه مطبوعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر