کد خبر: 520530 A

مدیرکل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد؛

دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در اطلاعیه‌ای زمان و روند برگزاری نشست‌های انتخاب دو نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

احتراماً پیرو فراخوان و اطلاعیه برگزاری جلسه انتخاب نمایندگان دبیران کل محترم احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ بدینوسیله اعلام می‌دارد با توجه به عدم حصول حدنصاب حضور دبیران کل در جلسه مورخ ۱۲ /۵/ ۱۳۹۶ احزاب استانی و جلسه ۱۳ /۵/ ۱۳۹۶ احزاب ملی؛ جلسات بعدی دبیران کل به منظور انتخاب نمایندگان مذکور به شرح ذیل برگزار می‌شود:

۱ - جلسه انتخاب نماینده دبیران کل احزاب ملی صرفاً با حضور دبیران کل احزاب ملی در روز پنجشنبه مورخ ۲۶ /۵/ ۱۳۹۶ در وزارت کشور برگزار می‌شود. ورود دبیران کل محترم به جلسه انتخابات از ساعت ۸ صبح می‌باشد. هیات رئیسه سنی ساعت ۹ صبح در جایگاه مستقر شده و انجام انتخابات راس ساعت نه و سی دقیقه ۹: ۳۰ شروع خواهد شد.

۲ - جلسه انتخاب نماینده دبیران کل احزاب استانی صرفاً با حضور دبیران کل احزاب استانی در روز پنجشنبه مورخ ۲۶ /۵/ ۱۳۹۶ در وزارت کشور برگزار می‌شود. ورود دبیران کل محترم به جلسه انتخابات از ساعت ۱۴ (۲ بعد از ظهر) می‌باشد. هیات رئیسه سنی ساعت ۱۵ در جایگاه مستقر شده و انجام انتخابات راس ساعت پانزده و سی دقیقه ۱۵: ۳۰ شروع خواهد شد.

۳ - سمت دبیرکلی حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نمی‌باشد و دبیران کل محترم باید شخصاً در جلسه انتخابات شرکت نمایند، حضور دبیران کل در جلسه انتخابات و دادن رای منوط به همراه داشتن معرفی نامه کتبی با سربرگ و مهر حزب مربوطه و شناسنامه یا کارت ملی می‌باشد.

۴ - بدیهی است حدنصاب رسمیت جلسات مذکور (ملی و استانی) حضور هر تعداد از دبیران کل محترم احزاب و گروه‌های سیاسی می‌باشد.

محمدامین رضازاده

مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب

نشست انتخاب نمایندگان احزاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر