کد خبر: 527926 A

در جلسه امروز حزب ندای ایرانیان با پیشنهاد معاونین اجرایی و سیاسی دبیرکل، روسای دفاتر، کمیته ها و شاخه‌های حزب ندای ایرانیان با رای مخفی اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، منتخبین شورای مرکزی به شرح زیر هستند:

کمیته تشکیلات: عیسی چمبر

کمیته آموزش: سید هادی شفیعی

کمیته استانها: احسان ارجمند

کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات: نیما پروین

کمیته مالی پشتیبانی: محسن برازوان

شاخه جوانان: سیدسبحان تقوی

شاخه محیط زیست: مهدی بهروش

شاخه فرهنگیان: سهراب قنبری

رئیس دبیرخانه: شیرین سادات اردستانی

دفتر اقتصاد و توسعه: سعیده استکی

دفتر فرهنگی و اجتماعی: محمدحسین شیخ محمدی

دفتر پایش: حامد زائری

کمیته مالی و پشتیبانی: محسن برازوان

کمیته دائمی انتخابات: مرتضی صفری

اعضای این ارکان پس از پیشنهاد رئیس رکن به کمیته تشکیلات و تایید کمیته تشکیلات توسط هیات اجرایی و شورای سیاست گذاری حزب انتخاب خواهند شد.

کنگره حزب ندای ایرانیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر