کد خبر: 529971 A

جابری انصاری:

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تاکید کرد: از ابعاد مهم اندیشه و عمل امام موسی صدر، مسئله مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی است. بذر مقاومت در منطقه را امام موسی صدر پاشید.

به گزارش ایلنا، حسین جابری انصاری، در دومین تریبون آزادی که در موسسه امام موسی صدر گفت: امام موسی صدر یک شخصیت دینی برآمده از حوزه سنتی دینی علمیه قم است. در دوره‌ای که ایشان در قم تحصیل می‌کردند، با دوستان و همراهانش یک نسل طلایی را تشکیل دادند به قسمی که تعدادی از آنها از جمله آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، شهید دکتر بهشتی، مرحوم عبدالکریم موسوی اردبیلی و... امروزه به عنوان بزرگان دینی و سیاسی ما مطرح هستند.

به سه بُعد از زندگی و عمل اجتماعی امام موسی صدر نیاز مبرم داریم

وی با بیان اینکه در میان این طیف اما زندگی امام موسی صدر رنگ و بوی دیگری دارد، اظهار داشت: امام صدر از بستر سنتی حوزه علمیه قم خارج شده و وارد بستر و فضای اجتماعی خاصی می‌شوند که تنوع مختلفی از فرهنگ‌ها و بینش‌ها و عقاید را دارد. لبنانی که امام صدر وارد آن می‌شوند، آزمایشگاه عملیات سیاسی و فرهنگی جریان‌های مختلف در منطقه و جهان بود. شرایط لبنان از امام صدر مردی مردستان ساخت که بدل به نیاز امروز و فردای همه ما شد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه افزود: با توجه به وضعیت امروز ما، به سه بُعد از زندگی و عمل اجتماعی امام موسی صدر نیاز مبرم داریم: نخستین بعد بحث همزیستی مسالمت‌آمیز میان اجزای طبیعی جامعه است. منطقه خاورمیانه غرق در درگیری‌هاست. این همزیستی که یکی از مهمترین ابعاد اندیشه امام صدر بود، نیاز امروز و فردای ماست. ما در منطقه هم با تروریسم تکفیری افراطی مواجه هستیم و هم با حکومت‌های کم‌تحملی که نماینده اصلی جامعه خود نیستند. این دو جریان باعث به وجود آمدن فضای درگیری، عدم تحمل، جنگ، خونریزی و... در منطقه شده است. بنابراین تا اطلاع ثانوی منطقه ما به امام موسی صدر و تفکرش نیاز مبرم دارد.

بذر مقاومت در منطقه را امام موسی صدر پاشید 

جابری انصاری ادامه داد: یکی دیگر از ابعاد مهم اندیشه و عمل امام موسی صدر، مسئله مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی است. بذر مقاومت در منطقه را امام موسی صدر پاشید. رژیم اسرائیل با اشغال فلسطین درصدد امنیتی کردن منطقه است تا بتواند فضا را برای رشد جریان‌های تروریستی آماده نگه دارد.

وی با بیان اینکه بعد سوم مهم اندیشه امام موسی صدر در تحولات جدید منطقه و قدرتمند شدن شیعه در آن است که پس از سقوط صدام و قدرت گرفتن شیعیان در عراق آغاز شد، تصریح کرد: فراموش نکنیم که این اضلاع سه‌گانه در اندیشه امام موسی صدر به هم پیوسته است و هیچکدام دیگری را نفی نمی‌کند. یعنی اگر از قدرت گرفتن شیعه صحبت می‌کنیم، این مقوله اصل همزیستی مسالمت‌آمیز را نفی نمی‌کند. بلکه قدرت گرفتن شیعه به همراه قدرت گرفتن اهل سنت است.

مبنای حرکت ما هم اندیشه و عمل امام موسی صدر باشد 

این دیپلمات عالی‌رتبه با بیان اینکه مسئولیت ما در برابر امام موسی صدر دو بعد دارد، خاطرنشان کرد: مسئولیت نخست، مسئولیت برای آزادی امام موسی صدر است که در این زمینه همه ما تقصیر کردیم و مسئولیت بزرگتر ما این است که در فضایی آزاد به انتشار، توزیع و بازتوزیع اندیشه امام صدر بپردازیم. امروزه باید مبنای حرکت ما هم اندیشه و عمل امام موسی صدر باشد.

نقشه راه آزادی امام صدر باید با همکاری همه ما شکل بگیرد

جابری انصاری با بیان اینکه برای آزادی امام صدر راه‌حل سحرآمیزی که سریعا به نتیجه برسد، نمی‌توان ارائه داد، ابراز داشت: نقشه راه آزادی امام صدر باید با همکاری همه ما شکل بگیرد. نقشه از پیش تعیین‌شده وجود ندارد. به نظر می‌رسد که جنبش‌ها بیشتر از دولت‌ها می‌توانند اثرگذار باشند. من در آخرین سفر به لبنان در دیداری که با خانواده داشتم، قرار شد دیداری بین ما و موسسات مختلف برای آزادی امام موسی صدر شکل بگیرد تا در آن به یک راه حل جدید با همفکری همه برسیم.

وی با اشاره به سقوط رژیم قذافی بیان کرد: برای پیگیری پرونده در زمان حضور قذافی با یک مشکل مواجه بودیم و زمانی که حکومت او ساقط شد با هزاران مشکل مواجه شدیم. پس از سقوط او دیگر دولت به معنای واقعی کلمه در لیبی وجود ندارد که بتوان با آن مذاکره کرد. اکنون با چندین و چند دولت در لیبی مواجه هستیم و در واقع هر قبیله‌ای بر نقطه‌ای حکومت می‌کند و این کار پیگیری را بسیار سخت می‌کند.

امام موسی صدر حسین جابری انصاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر