کد خبر: 537332 A

امیری اصفهانی:

رییس سابق سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیزات سازمان آزادگی است و باید آزادانه بماند و توفیقش در آزادگی است ‌تا بتواند مسیر سختی را که در پیش دارد به نتیجه برساند چرا که بحث رعایت حقوق با اصرار در آزادگی ملازمه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی امیری اصفهانی در مراسم تودیع رییس سازمان تعزیرات حکومتی به بیان گزارشی از عملکرد سازمان در زمان مدیریت خود پرداخت و گفت: سعی کردیم کار لازم را در کوتاه مدت انجام دهیم و آنچه را که می‌گویم عمل کنم. امیدواریم در مسیر ادامه زندگی نیز توفیق داشته باشم.

رییس سابق سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: هر کس در مسیر رضای خدا حرکت کند خداوند عزیزش می‌گرداند و شکی در آن نیست و تمام همکاران ما در این مسیر حرکت می کنند و عزیز هستند .

امیری اصفهانی با اشاره به ایام ماه محرم یادآور شد:‌ اصلی‌ترین پیام امام حسین (ع) آزادگی بود. سازمان تعزیزات سازمان آزادگی است و باید آزادانه بماند و توفیقش در آزادگی است ‌تا بتواند مسیر سختی را که در پیش دارد به نتیجه برساند چرا که با حقوق مختلف مواجه است و بحث رعایت حقوق با اصرار در آزادگی ملازمه دارد .

وی با بیان اینکه هر روز مکلف هستیم تا رو به کمال حرکت کنیم، اظهار کرد:حق ۸۰ میلیون جمعیت کشور و حق دولت و حاکمیت در تنظیم امور و حق کسانی که مخاطب رسیدگی در سازمان تعزیرات قرار می گیرند و به عنوان متخلف شناخته می شوند،بیش از استحقاق قابل مجازات نیستند.

رییس سابق سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: اینها سه حقی هستند که ایجاد تنظیم و تعادل بین آنها کار راحتی نیست و هیچ کدام از این حقوق را نمی‌توان به بهانه رعایت حق دولت و حکومت و حق مردم به دیگری ترجیح داد.حق متخلف قابل تضییع و تعرض نیست کما اینکه دو حق دیگر را نیز به بهانه دفاع از حق دولت نمی‌توان ضایع کرد.

وی افزود در این مدت سابقه کاری آنچه که یقین پیدا کرده‌ام جزء آزادگی و رعایت انصاف و حق هیچ راه دیگری در  مسیر  در سازمان تعزیرات برای توفیق نیست . از همکارانم تشکر می‌کنم که در این مدت کوتاه برادرانه رفتار کردند . هر شکایتی که به دستم می‌رسید سعی می‌کردم با دقت بخوانم و بار سنگینی بر دوشم بود و از اینکه این بار از دوشم برداشته شد احساس شعف می‌کنم.

سازمان تعزیرات حکومتی مهدی امیری اصفهانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر