کد خبر: 623287 A

در صحن علنی؛

در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی توسط نمایندگان مجلس ، تعریف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس، در  صحن علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تبصره های ذیل تصویب شد:

تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

 در همین خصوص ۱۳۴ نماینده از ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب این مصوبه رای موافق دادند.

 

صحن علنی پولشویی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر