کد خبر: 120553 A

توسط معاونت آموزشی و فرهنگی انجمن سینمای جوانان ایران:

آزمون ورودی بیست و نهمین دوره آموزش بلند مدت فیلمسازی انجمن سینمای جوانان ایران روز جمعه ۱۰ آبان ماه به شکل سراسری در سطح کشور برگزار و کلاس‌ها از هفته اول آذر ماه به طور همزمان تشکیل می‌شوند.

ایلنا: توسط معاونت آموزشی و فرهنگی انجمن سینمای جوانان ایران طرح دروس کارگردانی ۲ و اصول صدابرداری بازنگری شد.

به گزارش ایلنا، پس از استقرار شیوه آموزش نوین فیلمسازی در انجمن سینمای جوانان ایران و فارغ التحصیلی بیش از دو هزار هنرجو طی دو سال اخیر با این متد آموزشی، معاونت آموزشی و فرهنگی انجمن همچنان با جمع آوری نظرات مدرسین دفا‌تر و همچنین اساتید مجرب نسبت به بازنگری و تکمیل دروس ارائه شده اقدام می‌نماید.

به گزارش معاونت آموزشی و فرهنگی انجمن با جمع آوری این نظرات و تشکیل جلسات آموزشی طرح دروس کارگردانی ۲ و همچنین اصول صدابرداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت.

در این گزارش آمده است، با بازنگری این دروس دفا‌تر انجمن ملزم به تدریس طرح‌ها درس‌های جدید می‌باشند و همچنین دوره‌های تکدرس آموزش مشاغل سینمایی با موضوع صدابرداری نیز از این پس با بهره گیری از این طرح‌ها مورد تدریس و ارائه قرار می‌گیرد.

آزمون ورودی بیست و نهمین دوره آموزش بلند مدت فیلمسازی انجمن سینمای جوانان ایران روز جمعه ۱۰ آبان ماه به شکل سراسری در سطح کشور برگزار و کلاس‌ها از هفته اول آذر ماه به طور همزمان تشکیل می‌شوند.

انجمن سینمای جوانان ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر