کد خبر: 122937 A

سارا قراچه داغی به عنوان رییس، سهراب محمودی به عنوان نایب رئیس، نصراله پورعلی اکبر به عنوان سخنگو، داریوش میرزایی به عنوان خزانه دار و سعید مشهدی زاده به عنوان منشی انجمن انتخاب شدند.

ایلنا: سارا قراچه داغی؛ رئیس انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه سینمای ایران شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات داخلی شورای مرکزی انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه سینمای ایران برگزار شد.

در نخستین جلسه این شورا که با حضور اعضای جدید در خانه سینما برپا شد؛ سارا قراچه داغی به عنوان رییس، سهراب محمودی به عنوان نایب رئیس، نصراله پورعلی اکبر به عنوان سخنگو، داریوش میرزایی به عنوان خزانه دار و سعید مشهدی زاده به عنوان منشی انجمن انتخاب شدند.

انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه سینمای ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر