کد خبر: 122941 A

در نخستین جلسه شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران؛ حافظ احمدی به اتفاق آرا به عنوان رئیس و علی نیک رفتار به عنوان خزانه دار انجمن برگزیده شدند.

ایلنا: در نخستین جلسه شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران؛ حافظ احمدی به اتفاق آرا به عنوان رئیس و علی نیک رفتار به عنوان خزانه دار انجمن برگزیده شدند.

به گزارش ایلنا، شهاب الدین عادل، محمدفوقانی و مهدی دلخواسته دیگر اعضای شورای مرکزی هستند که به همراه مهدی حیدری به عنوان بازرس، طی دو سال آینده اداره این انجمن را به عهده خواهند داشت.

انجمن عکاسان سینمای ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر