کد خبر: 128952 A

کارگروه امور مالیاتی سینما؛

تقلیل ضرایب مالیاتی هنرمندان سینما، تشکیل کارگروه مشترک سازمان سینمایی و سازمان امور مالیاتی، بازنگری و اصلاح آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ازجمله اهداف تشکیل این کارگروه است.

ایلنا: کارگروه امور مالیاتی سینما تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، در پی درخواست سینماگران از رئیس سازمان سینمایی برای بررسی و پیگیری وضعیت امور مالیاتی سینماگران، کارگروهی با دبیری «رمضانعلی حیدری خلیلی» در سازمان سینمایی تشکیل شد.

در این جلسه نخست این کارگروه، علیرضا فلاح میرزایی(از صاحب نظران امور مالیاتی)، محمد علیزاده(از صاحب نظران امور مالیاتی)، منوچهر محمدی(از تهیه کنندگان سینمای ایران) و فرشته طائرپور(ازتهیه کنندگاان سینمای ایران) حضور داشتند که مقرر شد از جلسه بعد «جعفر صانعی مقدم» نیز به ترکیب یاد شده افزوده شود.

در نخستین نشست این کارگروه مواردی چون: تقلیل ضرایب مالیاتی هنرمندان سینما، تشکیل کارگروه مشترک سازمان سینمایی و سازمان امور مالیاتی، بازنگری مجدد و اصلاح مشترک سازمان سینمایی و سازمان امور مالیاتی، بازنگری و اصلاح آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، اتخاذ هماهنگی درباره وظایف کارگروه وپیگیری و حل مسائل مالیاتی حوزه سینماو… بود.

سازمان سینمایی منوچهر محمدی فرشته طائر پور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر