کد خبر: 136510 A

بازرس خانه سینما اعلام کرد:

بازرس خانه سینما در خصوص فراخوان مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس انجمن مدیران تولید اظهار داشت: مجمع مذکور فاقد وجاهت می‌باشد و این موضوع کتباً در تاریخ ۱۸/۱۰ / ۹۲ طی نامة شمارة ۳۲۶-۹۲ به اطلاع بازرس محترم انجمن مدیران تولید رسیده است.

ایلنا: برابر اعلام سید مهدی خادم(بازرس خانه سینما) با توجه به گذشت مهلت معمول از انتخابات مجمع عمومی انجمن مدیران تولید(۹/۹ / ۹۲) و عدم وصول اعتراض به نتیجه آن انتخابات، مراتب تأیید انتخابات به هیات مدیره خانه سینما ابلاغ گردید، لذا مصوبات شورای مرکزی منتخب، قانونی است.

به گزارش ایلنا، بازرس خانه سینما درخصوص فراخوان مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس انجمن مدیران تولید اظهار داشت: مجمع مذکور فاقد وجاهت می‌باشد و این موضوع کتباً در تاریخ ۱۸/۱۰ / ۹۲ طی نامة شمارة ۳۲۶-۹۲ به اطلاع بازرس محترم انجمن مدیران تولید رسیده است.

خانه سینما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر