کد خبر: 136882 A

داروغه زاده در گفتگو با ایلنا اعلام کرد:

فیلمهای بخشهای سودای سیمرغ، فیلمهای اول در سالن اصلی، و بخشهای تجربی، خارج از مسابقه، بین الملل، مستند در سالنهای جنبی برج میلاد برای اهالی رسانه به نمایش در می‌آید / زمان نمایش فیلم‌ها از ساعت۱۰:۳۰ شروع و تا ۲۲ ادامه دارد.

ایلنا نمایش فیلم‌ها در برج میلاد برای اهالی رسانه در ۵ سانس برگزار می‌شود.
ابراهیم داروغه‌زاده قائم مقام دبیر جشنواره فیلم فجر و مدیر کاخ جشنواره در گفت گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به جزئیات سانس بندی نمایش فیلم‌ها در برج میلاد گفت: تمامی فیلمهای بخشهای سودای سیمرغ؛ فیلمهای اول و بخش خارج از مسابقه در سالن اصلی مرکز همایشهای برج میلاد به نمایش در می‌آید.
وی ادامه داد: امسال همچنین علاوه بر اینکه فیلمهای مستند در خانه هنر مندان به نمایش در خواهد آمد و جلسات نقد و بررسی نیز در آ نجا برگزار می‌شود در سالنهای کوچک برج میلاد نیز فیلمهای مستند به نمایش در می‌آید.
دارو غه‌زاده افزود: همچنین به صورت تکراری در سالنهای جنبی برج میلاد فیلمهای بخشهای تجربی؛ بین الملل به نمایش در می‌آید و در آخرین سانس برج میلاد که به صورت فوق العاده برگزار می‌شود یکی از فیلمهای بخش بین الملل و یا جشنواره جشنواره‌ها به نمایش در می‌آید.
مدیر کاخ جشنواره با اشاره به ساعت آغاز نمایش فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر گفت: به احتمال فراوان ساعت نمایش فیلم‌ها از ۳۰/۱۰ دقیقه صبح شروع می‌شود و در بعد از ظهر نیز از ساعت ۱۴ اغاز و ساعت ۲۲ آخرین سانس نمایش در برج میلاد است. البته احتمال دارد که یک سانس اضافه نیز در ساعت ۲۴ برگزار شود.
وی در باره جلسات نقد و بررسی گفت: قطعاً فیلمهایی که در بخش سودای سیمرغ حضور دارند و همچنین فیلمهای اول در بخش سودای سیمرغ حضور دارند مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و جلسه مطبوعاتی خواهند داشت. اما اینکه شکل برگزاری این جلسات چگونه باشد و ایا با حضور یک مجری برگزار شود یا خی در حال بررسی است.
داروغه‌زاده ادامه داد امسال پذیرایی به مانند سالهای گذشته در برج میلادانجام می‌شود و همچنین برای تردد و ایاب و ذ هاب در حال تدبیر و برنامه ریزی می‌باشد.
داروغه‌زاده در باره وضعیت فروش بلیط‌ها گفت: امسال قیمت بلیط‌ها کاهش پیدا کرده است و برای سینماهای جنوب شهر مانند راگا؛ تماشا؛ کیان؛ قیمت بلیط گیشه ۴هزار تومان و در پیش خرید ۲ هزار تومان است. برای سینماهای مرکز شهر قیمت بلیط هر گیشه ۶ هزار تومان و در پیش فروش ۴ هزار تومان است و در سیمناهای بالای شهر قیمت ثابت و ۷ هزار تومان است.

جشنواره فیلم فجر نحوه سانس بندی نمایش فیلمها در برج میلاد و قیمت بلیط سینماها ابراهیم داروغه زاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر