کد خبر: 139390 A

خانه سینما با موافقت جشنواره بین المللی فیلم فجر، برآنست تا با برخورداری از تجارب پیشین و با رویکردی علمی جمع بندی آرای مردمی را برای معرفی برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را انجام دهد.

ایلنا: ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران به منظور آگاهی سینماگران و مخاطبان سی دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، شیوه اجرایی انتخاب بهترین فیلم در بخش سودای سیمرغ را بدین شرح اعلام کرد:

به گزارش ایلنا؛ متن این آیین نامه بدین شرح است:

با باور به اینکه سینما با تماشاگرانش زنده است؛ و از آنجاییکه آرای مردمی در تبیین برآیند اقبال تماشاگران به فیلم‌ها نقش مهم و سازنده‌ای ایفا می‌کند. خانه سینما با موافقت جشنواره بین المللی فیلم فجر، برآنست تا با برخورداری از تجارب پیشین و با رویکردی علمی جمع بندی آرای مردمی را برای معرفی برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، به شرح ضوابط زیر برنامه ریزی و اجرا کند:

۱) از میان فیلم‌های بخش‌های مختلف جشنواره بین اللملی فیلم فجر، نظر سنجی از تماشاگران صرفا برای فیلم‌های بخش مسابقه(سودای سیمرغ) در شهر تهران اجرا می‌شود.
۲) از میان مجموع سینمای نمایش دهنده بخش مسابقه سینمای ایران(سودای سیمرغ) ۱۵ سالن نمایش براساس توازن گستره جغرافیایی برگزیده می‌شوند.
۳) از میان نوبت‌های متعدد نمایش(کم اقبال، میانه و خوش اقبال) یک فیلم، ترکیبی مشابه برای همهٔ فیلم‌ها در نظر گرفته می‌شود.
۴) از میان روزهای نخست، میانی و پایانی دورهٔ جشنواره، ترکیب مشابهی برای دیده بانی و اخذ آرای تماشاگران بطور مشابه انتخاب و اعمال می‌شود.
تبصره - در صورت ورود فیلمی از روز پنجم برگزاری جشنواره این فیلم در چرخه ارزیابی آرای تماشاگران قرار نخواهد گرفت.
۵) برای امکان اعلان روزانه سه تا پنج رتبه از فیلم‌های منتخب تماشاگران، سامانه نظرسنجی به صورت ۵ گزینه‌ای به این شرح تنظیم شده است:
اصلا نپسندیدم(بدون امتیاز)، نپسندیدم(۱امتیاز)، میانه(۲امتیاز)، پسندیدم(۳امتیاز)، خیلی پسندیدم(۴امتیاز)
فیلم برگزیده تماشاگران نتیجه جمعبندی تمامی آرای به دست آمده یک فیلم در تمام دوره جشنواره براساس محاسبه زیر معرفی می‌شود:
X =(A*۰) +(B*۱) +(c*۲) +(D*۳) +(E*۴)

Y

۶) جمع آوری و شمارش آرای تماشاگران در پایان هر نوبت نمایش توسط نمایندگان خانه سینما در سینما‌ها به انجام می‌رسد و آرای ماخوذه هر یک از پنج گزینه مورد نظر تماشاگران به صورت، یکپارچه در دبیرخانه بسته بندی و نتیجه آرای تماشاگران در پایان هر شب به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر اعلام می‌شود.
۷) بدیهی است که جمعبندی آرای تماشاگران برای هر فیلم برآیند نتایج آرای کسب شده روزهای سپری شده است و نه صرفا‌‌ همان روز.
۸) صاحبان فیلم‌های بخش سودای سیمرغ می‌توانند(در یک مجمع رسمی یا صورتجلسه مشترک) تا حداکثر ۳ نفر را بعنوان ناظر به خانه سینما برای امر نظارت بر جمع آوری و شمارش آرای فیلم برگزیده تماشاگران معرفی کنند.
۹) ناظران معرفی شده از سوی صاحبان فیلم‌های بخش سودای سیمرغ می‌توانند با حضور در محل‌های اخذ رای(سینما‌ها) از مجموعه فعالیت‌های اخذ آرا و فرآیند شمارش آن آگاهی یافته، نظارت کنند.
۱۰) ناظران معرفی شده حق هیچ گونه مداخله در فرآیند اخذ و شمارش آرا را نداشته، در صورت مشاهده تخلف از این آیین نامه مراتب را به همکاران دبیرخانه آرای تماشاگران تذکر داده و در صورت لزوم به مدیرعامل خانه سینما طی یادداشتی اعلام می‌کنند.
تبصره: تهیه کننده گان فیلم‌ها تا حداکثر ۴۸ ساعت پس از اعلان این آیین نامه می‌توانند از حضور فیلمشان در بخش ارزیابی آرای مردمی بصورت کتبی به دبیرخانه آرای مردمی جشنواره(خانه سینما) انصراف دهند.
۱۲) مجموعه آرای هر بخش از هر سانس پس از شمارش و تنظیم صورتجلسه در پاکت مخصوص قرار گرفته پس از چسب، منگنه شده به دبیرخانه برگزاری آرای تماشاگران برای نظارت بصورت نوبه‌ای جمع آوری و نگهداری می‌شود
۱۳) نتایج ارزیابی آرای تماشاگران در پایان هر شب به دفتر جشنواره اعلان و پس از آن در وب سایت خانه سینما بارگذاری می‌شود.
۱۴) مجموعه همکاران در بخش‌های مختلف دبیرخانه آرای تماشاگران، طی نشستی پیش از آغاز جشنواره متعهد می‌شوند که برای صیانت از آرای مردمی تمامی مساعی خویش را مبذول داشته و از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.

خانه سینما شیوه اجرایی انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران را اعلام کرد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر