کد خبر: 142735 A

هومن بهمنش:

ما به لحاظ سطح دانش فنی افراد متخصص و با تجربه زیادی را در پیکره سینمای ایران داریم اما متاسفانه ضعف ما در دسترسی به امکانات باعثشده همچنان از امکانات فنی روز دنیا عقب باشیم.

ایلنا: هومن بهمنش درمورد تاثیر برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سینمایی از سوی بنیاد سینمایی فارابی گفت: با پیشرفت بعد فنی سینمای جهان، ما امروز بیش از هر زمان دیگری احتیاج به برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست داریم تا فاصله تکنولوژی‌ روز صنعت سینمای دنیا را با سینمای ایران کم کنیم.

به گزارش ایلنا، این مدیر فیلمبرداری ادامه داد: خوشبختانه ما به لحاظ سطح دانش فنی افراد متخصص و با تجربه زیادی را در پیکره سینمای ایران داریم اما متاسفانه ضعف ما در دسترسی به امکانات باعثشده است که ما همچنان از امکانات فنی روز دنیا عقب باشیم.

برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری برای فیلم دربند، افزود: طی سالهای اخیر ما پیشرفت خوبی را در زمینه تجهیزات فنی داشتیم و از فضایی که ما با ضعف دوربین و ابزارهای فنی مواجه بودیم، فاصله گرفتیم اما باید به شرایطی برسیم که دیگر شاهد صف‌های طولانی برای گرفتن تجهیزات فنی نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ورود صنعت دیجیتال در سینما باعثتسهیل کار فیلمبرداران شده اما ما در این زمینه نتواستیم آن طور که باید به لحاظ امکانات موفق ظاهر شویم.

هومن بهمنش در پایان با اشاره به تلاش تولیدکنندگان داخلی و لزوم روزآمدی و ارتقای سطح فنی سینمای ایران، گفت: امیدوارم رویکرد و افق شفاف برگزار کنندگان این نمایشگاه، در ‌‌نهایت باعثپیشرفت سینمای ما در بعد فنی شود.

برگزاری نمایشگاه تجهیزات گامی در جهت کاهش فاصله‌ با سینمای روز جهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر