کد خبر: 162648 A

ضیائ الدین دری:

بخش خصوصی به دنبال امنیت سرمایه است ووقتی از وی حمایت نشود و به شکل موازی برای سینما تصمیم گیری شود حس عدم امنیت نیز به وجود خواهد آمد و ثباتی در این عرصه دیده نخواهد شد.

ضیائ الدین دری معتقد است که باید بررسی کرد که نقطه تلاقی سینما و اقتصاد کجاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا ضیائ الدین دری در میزگرد اقتصاد و سینما گفت: اقتصاد در سینما خیلی مهم است. اگر ریشه‌ای‌تر به مقوله اقتصاد بنگریم به نکات قابل توجهی دست می‌یابیم اگرچه که نمی‌توان به گونه‌ای مبسوط به مباحثمطرح پرداخت.

وی ادامه داد: در طول سال ۹۲ شعاراقتصاد مقاومتی مطرح شد که در سال ۹۳ فرهنگ نیز در کنار آن قرار گرفت. ما باید در نظر بگیریم که چرا نشد در سال ۹۲ به طور کامل به موضع اقتصاد مقاومتی برسیم.

دری افزود: با در نظر گرفتن این مباحثاگر در موضوع اقتصادی دچار مشکل باشیم باید دانست طبیعی است که سینما که با مقوله سرگرمی فرد سر و کار دارد اقتصاد خوبی نخواهد داشت. بنابراین اگر قرار بر این است که سینما را از منظر اقتصاد بررسی کنیم باید در یابیم که نقطه تلاقی اقتصاد و سینما کجاست؟

وی ادامه داد: چه برآوردی نسبت به نیروی انسانی که در حوزه فرهنگ باید کار کند وجود دارد و زمان قرار گرفتن اقتصاد و فرهنگ و سینما که یکی از شاخصه‌های پول ساز فرهنگی می‌تواند باشد دارای توانایی و ظرفیت‌های لازم در این حوزه هستیم؟

دری با بیان اینکه زمینه‌ای برای تدارک تجهیزات و ظرفیت‌های لازم دیده نمی‌شود تا بخش خصوصی فعال شود گفت: بخش خصوصی به دنبال امنیت سرمایه است ووقتی از وی حمایت نشود و به شکل موازی برای سینما تصمیم گیری شود حس عدم امنیت نیز به وجود خواهد آمد و ثباتی در این عرصه دیده نخواهد شد.

مجید جوزانی نیز که در میزگرد برنامه هفت شب گذشته حاضر شده بود گفت: اگراز فرهنگ اقتصادی بحثمی‌کنیم باید درنظر داشت که هر اقتصادی یک زمینه فرهنگی دارد. اقتصاد اسلامی فرهنگ اسلامی را به وجود می‌آورد و اقتصاد سرمایه داری، فرهنگ لیبرالی را رقم می‌زند. آما آنچه که متعلق به ما است اقتصاد وفرهنگ اسلامی است.

وی اظهار داشت: در همه جوامع فرهنگ محور توسعه است. بنابراین باید فرهنگ را درحوزه توسعه اقتصادی نیز بحثکنیم. برای مثال می‌توان به ژاپن اشاره داشت که با اتکا به فرهنگ زمینه‌ای خود اقتصاد خود را شکل داد اما از سویی دیگر باید در نظر داشت در هر بخشی همه توسعه‌ها نیز مبتنی بر فرهنگ‌ها و انسان‌ها است. جوزانی با بیان اینکه فرهنگ همچون سایربخش مناسبات خاص خود را دارد اذعان داشت: مناسبات فرهنگ نیز مبتنی بر سیستم عرضه و تقاضا است و در همین راستا باید کالا و خدمات فرهنگی را به درستی بشناسیم.


وی در ادامه تاکید کرد: برای دانستن سهم فرهنگ در تولید ناخالص ملی باید شاخص‌های مختلف اقتصاد فرهنگ را که شامل سرمایه، نیروی انسانی، تکنولوژی و تجهیزات و عرضه و تقاضا است را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: چه برآوردی نسبت به نیروی انسانی که در حوزه فرهنگ باید کار کند وجود دارد و زمان قرار گرفتن اقتصاد و فرهنگ و سینما که یکی از شاخصه‌های پول ساز فرهنگی می‌تواند باشد دارای توانایی و ظرفیت‌های لازم در این حوزه هستیم؟ دری در پایان بخش موضوعات مطرح شده با بیان اینکه زمینه‌ای برای تدارک تجهیزات و ظرفیت‌های لازم دیده نمی‌شود تا بخش خصوصی فعال شود گفت: بخش خصوصی به دنبال امنیت سرمایه است ووقتی از وی حمایت نشود و به شکل موازی برای سینما تصمیم گیری شود حس عدم امنیت نیز به وجود خواهد آمد و ثباتی در این عرصه دیده نخواهد شد.

بخش خصوصی در سینما نگران امنیت سرمایه است
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر