کد خبر: 178403 A

متقاضیان شرکت در بخش مسابقه فیلم های انیمیشن، می توانند از ۲۸ خرداد ماه تا ۱۵تیرماه سالجاری(به مدت ۱۵ روز کاری) تمامی تولیدات فیلم انیمیشن خود را به دبیرخانه جشن ارائه کنند.

محمد بزرگ نیا(دبیر شانزدهمین جشن سینمای ایران) فراخوان شرکت فیلم های انیمیشن را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، براساس این فراخوان، متقاضیان شرکت در بخش مسابقه فیلم های انیمیشن، می توانند از ۲۸ خرداد ماه تا ۱۵تیرماه سالجاری(به مدت ۱۵ روز کاری) تمامی تولیدات فیلم انیمیشن خود را که از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۰تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ تولید کرده اند و در دوره های گذشته جشن سینمای ایراننیز شرکت نداشته اند به دبیرخانه جشن ارائه کنند.

همچنین دارا بودن ملیت ایرانی برای یکی از دو صاحبین معنوی یا مادی اثر(کارگردان یا تهیه کننده) الزامی است و برگه تقاضای شرکت در این جشن باید به تایید مالک حقوقی فیلم برسد.

تمام آثار باید به صورت DVD(هراثر به شکل لوح مجزا) ارائه شود.

آیین نامه:

ماده۱ - هدف: داوری آثار تولید شده در عرصه ی فیلم انیمیشن توسط نمایندگان انجمن فیلم انیمیشن سینمای ایران و کارشناسان سینمایی به نحوی که باعثترغیب و تشویق فیلمسازان برای ارتقای کیفی آثارشان گردد.

ماده۲ - دبیر جشن سینمای ایران، دبیر جشن فیلم انیمیشن نیز می باشد و فصل الخطاب تصمیمات و مسائل مربوط به جشن فیلم انیمیشن است.

تبصره۱: ا ز طرف هیأت مدیره ی انجمن فیلم انیمیشن(آسیفا) نماینده ی تام الاختیاری به عنوان مدیر هماهنگی جشن فیلم انیمیشن معرفی می­گردد که در باره ی برنامه ریزی ها، نحوه ی برگزاری جشن و برنامه های جانبی هماهنگی لازم را با دبیر جشن سینمای ایران انجام خواهد داد.

ماده۳. کلیه ی تولیدات فیلم انیمیشن که از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۰ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ تولید شده اند، می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند.

تبصره۱: دارا بودن ملیت ایرانی برای یکی از دو صاحبین معنوی یا مادی اثر(کارگردان یا تهیه کننده) الزامی است.

تبصره۲: برگه ی تقاضای شرکت در جشن فیلم انیمیشن باید به تایید مالک حقوقی فیلم برسد.

تبصره۳: پس از تسلیم درخواست کتبی جهت شرکت در جشن فیلم انیمیشن، نمی توان آن را از مراحل انتخاب و داوری خارج کرد.

تبصره۴: تقاضای شرکت در جشن فیلم انیمیشن به منظور پذیرش کلیه ی مقررات آن است.

تبصره۵: فیلم هایی که در دوره های قبل جشن سینمای ایران شرکت کرده اند، امکان حضور دو باره در این جشن را ندارند.

ماده۴. انتخاب آثار متقاضی حضور در جشن فیلم انیمیشن از سوی یک هیأت انتخابی، مرکب از نمایندگان صنف فیلم انیمیشن و کارشناسان سینمایی صورت خواهد گرفت.

تبصره۱: هیأت انتخاب جشن فیلم انیمیشن شامل هفت نفر خواهد بود. پنج تن با معرفی هیأت مدیره ی انجمن انیمیشن سینمای ایران خواهد بود و دو تن به انتخاب شورای برگزاری جشن معرفی خواهند گردید که احکام خود را پس از تأیید از دبیر جشن دریافت خواهند کرد.

تبصره۲: هیچ عضوی از اعضای هیأت انتخاب نمی تواند از عوامل اصلی سازندی اثری باشد که متقاضی حضور در جشن است.

ماده۵. هیأت داوران جشن فیلم انیمیشن از میان نمایندگان صنف مربوطه و شخصیت های فرهنگی و هنری و سینمایی مرکب از ۱۷ تن خواهد بود که دوازده تن با معرفی انجمن فیلم انیمیشن سینمای ایران و پنج تن از شخصیت های هنری، فرهنگی و سینمایی که توسط شورای برگزاری جشن معرفی می گردند؛ احکام خود را پس از تأیید از دبیر جشن دریافت خواهند کرد.

تبصره۱: هیچ عضوی از اعضای هیأت داوری نمی توانند از عوامل اصلی سازنده ی اثری باشد که در بخش مسابقه پذیرفته شده اند.

ماده۶. جوایز جشن فیلم انیمیشن بدین شرح است:

۶ - ۱) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین فیلم انیمیشن(تهیه کننده) فیلم انیمیشن.

۶ – ۲) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین کارگردان فیلم انیمیشن.

۶ – ۳) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین فیلمنامه فیلم انیمیشن

۶ – ۴) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین انیمه(متحرک سازی) فیلم انیمیشن.

۶ – ۵) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین طراحی و گرافیک(طراحی شخصیت، طراحی فضا، لی اوت فیلم انیمیشن.

۶ – ۶) دیپلم افتخار سینمای ایران برای بهترین موسیقی فیلم انیمیشن.

۶ - ۷) دیپلم افتخار سینمای ایران برای بهترین طراحی صدا و صداگذاری فیلم انیمیشن.

ماده۷. تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه توسط دبیر جشن اتخاذ شده و نافذ است.

فراخوان فیلم‌های انیمیشن جشن بزرگ سینما منتشر شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر