کد خبر: 182829 A

آخرین زمان ارسال آثار متقاضیان شرکت در شانزدهمین جشن سینمای ایران پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۵ تیرماه است

۱۵ تیرماه آخرین مهلت ارسال آثار مستند به شانزدهمین جشن سینمای ایر ان اعلام شد.

به گزارش ایلنا، آخرین زمان ارسال آثار متقاضیان شرکت در شانزدهمین جشن سینمای ایران پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۵ تیرماه است تا مستندسازان آثار خود را به دبیرخانه جشن ارسال تا مورد داوری قرار گیرند.

۱۵ تیرماه آخرین مهلت ارسال آثار مستند به شانزدهمین جشن سینمای ایر ان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر