کد خبر: 211520 A

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

همه اشخاص و از جمله هنرمندان براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی شده‌اند.

براساس مادة ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، اشخاص براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده‌اند. در راستای اجرای مفاد مادة ۵۲ این قانون، ریاست امور مالیاتی شهر تهران طی نامه‌ای از هنرمندان خواسته‌اند تا با مراجعه به سامانه این سازمان ثبت نام کنند.

به گزارش ایلنا؛ به منظور آگاهی دقیق از مفاد این دستورالعمل متن نامه رییس امور مالیاتی شهر تهران عیناً به اطلاع می‌رسد:

با عنایت به مفاد ماده ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور(به شرح بند ذیل نامه) در خصوص الزام مؤدیان به ثبت نام در نظام مالیاتی، علیرغم فراخوان‌های متعدد سازمان امور مالیاتی کشور و پیگیری‌های به عمل آمده حاکی از آن است که برخی از اعضای محترم خانه سینما تاکنون هیچگونه اقدامی در خصوص پیش ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی انجام نداده و یا مراحل پیش ثبت نام خود را بصورت ناقص انجام داده‌اند. لذا ضروری است تا اعضاء محترم حداکثر لغایت ۹۳/۰۷ / ۲۰ نسبت به انجام دقیق مراحل پیش ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www. tax. gov. ir اقدام لازم را معمول و نتیجه را به صورت کتبی به خانه سینما اعلام نمایند تا به امور مالیاتی منعکس گردد. بدیهی است در صورت عدم انجام موارد مذکور وفق مقررات مربوطه در خصوص رسیدگی عملکرد سال ۱۳۹۲ اقدام خواهد نمود.

متن ماده ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲: اشخاص که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌باشند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوطه محروم می‌شوند.

در خاتمه آمادگی کلیه ادارات کل شهر تهران جهت همکاری با عضای محترم آن کانون در خصوص انجام یا تکمیل مراحل پیش ثبت نام بصورت حضوری را اعلام می‌ کنند.

هنرمندان برای معافیت مالیاتی باید شماره اقتصادی بگیرند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر