کد خبر: 217495 A

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی،

بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۱ شهریور روز ملی سینما به متن اصلی تقویم رسمی کشور بازگشت.

شهریور روز ملی سینما به تقویم رسمی کشور بازگشت.

به گزارش ایلنا ماده واحده «تعیین مناسبت‌های تقویم رسمی سال ۹۴ هجری شمسی» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱شهریور ۹۳شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۲مرداد ۹۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید و بر اساس آن ۲۱ شهریور روز ملی سینما به متن اصلی تقویم رسمی کشور منتقل شد.

در سالهای گذشته روز ملی سینما به حاشیه تقویم منتقل شده بود.

روز ملی سینما به تقویم رسمی بازگشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر