کد خبر: 218962 A

مرتضی رزاق کریمی، جعفر صانعی مقدم، سعید رشتیان، حسین حقگو، علیرضا حسینی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره معرفی شدند.

مجمع عمومی عادی انجمن تهیه کنندگان مستند، ا حضور اعضای هیئت مدیره قبلی جعفر صانعی مقدم، حسین حقگو، محمدرضا دزفولی، فخرالدین سیدی و خانم مهناز مظاهری و اعضای انجمن با حدنصاب اعضا و حضور فرهادتوحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما و مرتضی رزاق کریمی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما که از اعضای انجمن تهیه کنندگان مستند است.

به گزارش ایلنا، دستور جلسه، اعلام گزارش هیئت مدیره از فعالیت‌ها و گزارش مالی دو سال گذشته و سندچشم انداز انجمن و نیز انتخابات هیئت مدیره و بازرس جدید انجمن بود. انجمن در جهت آگاهی اعضا از طریق ایمیل، گزارش هیئت مدیره را برای کلیه اعضا ارسال نمود و با درج آگهی در روزنامه و ارسال پیامک و ایمیل و انتشار خبر در سایت‌های خبرگزاری‌ها، خبر برگزاری مجمع را به اطلاع اعضا رساند.
فرهاد توحیدی ضمن قدردانی از فعالیت‌های انجمن تهیه کنندگان مستند گفت: «هر دو صنف مربوط به مستندسازان جزوء درخشان‌ترین و از اصناف برگزیده خانه سینما هستند بخصوص انجمن تهیه کنندگان مستند که سابقه کار صنفی گسترده دارد.» نیز اشاره کردند: «از بین ۳۱ صنف خانه سینما، حضور دو عضو از صنف انجمن تهیه کنندگان مستند و انجمن مستندسازان در هیات مدیره، نسبت بالای حضور و کیفیت مدیریت این اصناف را نشان می‌دهد. در کل باید بگویم نحوه برخورد صنفی آن‌ها چنان است که می‌توانند در مدیریت خانه سینما حضور موثر داشته باشند و کمک بسیار کنند.»
با اعلام پایان دوره فعالیت هیات مدیره، هیات رئیسه، یازده کاندیدای هیئت مدیره را اعلام کردند و پس از برگزاری انتخابات، از میان کاندیدا‌ها، به ترتیب مرتضی رزاق کریمی، جعفر صانعی مقدم، سعید رشتیان، حسین حقگو، علیرضا حسینی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره معرفی شدند و وعصمت شاکری و مجید خالقی سروش به به عنوان اعضای علی البدل. از میان سه کاندیدا برای بازرس انجمن، فخرالدین سیدی به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نیازی به عنوان بازرس علی البدل انجمن انتخاب شدند.

هیت مدیره جدید انجمن تهیه کنندگان مستند معرفی شدند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر