کد خبر: 241759 A

پروانه ساخت‌های صادره ذیل عنوان کارگردان اول که دوره قانونی اعتبار پروانه ساخت آن‌ها به اتمام رسیده است، لغو می‌شوند.

اداره کل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی درباره پروانه ساخت فیلم اولی‌ها اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

کلیه پروانه ساخت‌های صادره، ذیل عنوان کارگردان اول که دوره قانونی اعتبار پروانه ساخت آن‌ها به اتمام رسیده است، لغو می‌شود. این دستور العمل شامل پروانه‌های ساخت صادره نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و نیمه اول سال ۱۳۹۳ می‌شود.

بدیهی است اعتبار پروانه ساخت‌های نیمه دوم سال ۱۳۹۳ تا پایان سالجاری معتبر است.

اطلاعیه اداره کل سینمای حرفه‌ای درباره فیلم اولی‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر