کد خبر: 396516 A

درچهارماهه نخست سال جاری صورت گرفت:

ایلنا: مسئول واحدحقوقی اداره کل دامپزشکی استان قم درگفتگو بامسئول روابط عمومی این اداره کل گفت،درچهارماهه نخست سال جاری 70 پرونده حقوقی درخصوص تخلفات بهداشتی ،قرنطینه ای تشکیل گردیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قم، محمدی اظهارداشت: ازاین میزان 10 مورد مربوط به تخلفات قرنطینه ای ، 8 مورد مربوط به تخلفات واحدهای مرغداری ، 4 مورد نیز مربوط به تخلفات صنفی و 26 مورد عدم رعایت مسائل بهداشتی درمراکزعرضه کننده فرآورده های خام دامی بوده است. وی افزود دراین مدت تعداد22 قرارداد فی مابین اداره کل دامپزشکی استان قم و مراکزبخش خصوصی دراین واحد موردبررسی وکارشناسی قرارگرفته است.

مسئول واحدحقوقی این اداره کل درپایان ازارجاع 9 موردارجاع پرونده به دادسرای استان خبرداد.

     

 

استان قم روابط عمومی دامپزشکی تخلفات بهداشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر