کد خبر: 108155 A

قائم مقام شرکت بهره‌برداری متروی تهران در گفت و گو با ایلنا:

هزینه برق مترو نسبت به زمانی که بهای برق افزایش نیافته بود ۵ برابر شده است و در حال حاضر با تعرفه موجود مترو باید ماهانه ۵ / ۱ میلیارد تومان به نیرو پرداخت کند که مترو نمی‌تواند این مبلغ را پرداخت کند.

ایلنا: قائم مقام شرکت بهره‌برداری متروی تهران، گفت: برق مترو همچنان با حداقل تعرفه صنعتی محاسبه می شود و بدهکار نیرو است امیدواریم مجلس زود‌تر این مساله را حل و فصل کند.

عبابافی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره حل مشکل متروی تهران با وزارت نیرو بر سر تعرفه برق مترو، اظهار کرد: این موضوع پس از کش و قوس‌های فروان هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس است و زیر گروهی این به موضوع برق متروی تهران رسیدکی می‌کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم موضوع به نفع مترو تمام شود، تصریح کرد: مجلس برای تصیم گیری به مباحثکار‌شناسی و آمار و اراقم و گزارش‌های نیاز دارد که ما این موارد را تهیه و در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار دادیم تا به موضوع زود‌تر رسیدگی شود.

قائم مقام شرکت بهره‌برداری متروی تهران، با بیان اینکه باید هزینه برق مترو با حداقل تعرفه وزارت نیرو محاسبه شود، تاکید کرد: وزارت نیرو هم اکنون تعرفه برق مترو را با حداقل صنعتی محاسبه می‌کند در حالی که باید با حداقل خدماتی محاسبه شود.

عبابافی در پاسخ به اینکه هم اکنون مترو چقدر به نیرو بدهکار است، تصریح کرد: هزینه برق مترو نسبت به زمانی که بهای برق افزایش نیافته بود ۵ برابر شده است و در حال حاضر با تعرفه موجود متروباید ماهانه ۵ / ۱ میلیارد تومان به نیرو پرداخت کند که مترو نمی‌تواند این مبلغ را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه به صورت علی الحساب هر چند ما یکبار مبالغی را به نیرو پرداخت می‌کنیم اما تسویه کامل بدهی به نظر نهایی مجلس بستگی دارد، گفت: جلساتی با مجلس داشتیم و فکر می‌کنم نظر کمیسیون به این سمت رفته است که مترو به دلیل ارائه خدمات عمومی باید با تعرفه حداقل خدماتی محاسبه شود.

عبابافی با بیان اینکه منتظر نظر نهایی کمیسیون عمران هستیم، افزود: فعلا وزارت نیرو نیز متقاعد شده تا نظر نهایی کمیسیون عمران صبر کند البته بر اساس آخرین جلسه با کمیسیون عمران هزیبنه برق با حداقل خدماتی محاسبه خواهد شد.

برق مترو وزارت نیرو تهران مقام مجلس حداقل تعرفه محاسبه متروی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر