کد خبر: 116169 A

مختاباد در گفت‌وگو با ایلنا:

علت اصلی خروج از کمیسیون فرهنگی رفتار غیرفرهنگی دوستانم بود مگر چه می‌شد که انتخابات با تاخیر برگزار می‌شد.

ایلنا: ‌ عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اولویتم حضور در کمیسیون فرهنگی شورای شهر بود، گفت‌: در حال رایزنی برای حضور در سایر کمیسیون‌های شورا هستم.

" عبدالحسین مختاباد " در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه اولویتم حضور در کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران بود، گفت‌: هنوز تصمیم خود را برای حضور در سایر کمیسیون‌های شورای شهر نگرفته‌ام و در حال رایزنی هستم.

وی ادامه داد: علت اصلی خروج از کمیسیون فرهنگی رفتار غیرفرهنگی دوستانم بود مگر چه می‌شد که انتخابات با تاخیر برگزار می‌شد!

این عضو شورای شهر تهران، اظهار کرد: ‌ به هر کمیسیونی به جز کمیسیون فرهنگی خواهم رفت.

انتخابات شورای شهر شورای شهر تهران عبدالحسین مختاباد فرهنگی ایلنا رایزنی کمیسیون جر کمیسیونی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر