کد خبر: 122279 A

معاون عمرانی استانداری تهران:

شورای عالی ترافیک این اختیار را به استاندار تهران تفویض کرد در صورت صلاحدید و با نظر نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که عضو کمیته کاهش آلودگی هوا است طرح زوج و فرد از درب منازل شهروندان را اجرا کند.

ایلنا: ‌ معاون عمرانی استانداری تهران گفت: طرح زوج و فرد در شرایط اضطرار آلودگی هوا اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، معاون عمرانی استانداری تهران گفت: با تصمیم شورای عالی ترافیک کشور طرح زوج و فرد از درب منازل فقط در شرایط اضطرار آلودگی هوا در شهر تهران اجرا خواهد شد.

حسن کریمی افزود: شورای عالی ترافیک این اختیار را به استاندار تهران تفویض کرد در صورت صلاحدید و با نظر نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که عضو کمیته کاهش آلودگی هوا است طرح زوج و فرد از درب منازل شهروندان را اجرا کند.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل تا پایان سال قبلا از سوی استانداری تهران به شورای عالی ترافیک پیشنهاد شده بود ملقی و اجرای این طرح منحصراً مربوط به شرایط اضطرار آلودگی هوا می باشد.

آلودگی هوا استانداری تهران ترافیک شهر تهران معاون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجرا زوج فرد اضطرار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر