کد خبر: 124251 A

با مصوبه جلسه مدیران عامل سازمان آتش نشانی کلانشهرهای کشور در ۳۰ مهر امسال قرار شد برای آتش نشانی های کل کشور سخنگویی مشخص شود تا اطلاع رسانی در زمینه حوادثو آتش سوزی‌ها یکپارچه شود.

ایلنا: ‌ جلال ملکی با تصویت مدیران آتش نشانی کلان شهرها به عنوان سخنگوی آتش نشانیهای کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با مصوبه جلسه مدیران عامل سازمان آتش نشانی کلانشهرهای کشور در ۳۰ مهر امسال قرار شد برای آتش نشانی های کل کشور سخنگویی مشخص شود تا اطلاع رسانی در زمینه حوادثو آتش سوزی‌ها یکپارچه شود.

پس از این مصوبه جلال ملکی به عنوان سخنگوی آتش نشانی‌های کشور مشخص شد.

ملکی سابقه مدیر ایستگاه آتش نشانی را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران را در پرونده کاری خود دارد.

آتش سوزی آتش نشانی سازمان آتش نشانی زمینه مدیران سخنگوی رسانی اطلاع مصوبه ملکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر