کد خبر: 131407 A

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار:

تنها مطالعه‌ای که در خصوص برآورد جمعیت موش قهوه ای انجام شده، مطالعه‌ای است که دانشگاه تهران در یک محدوده‌‌ی با شدت آلودگی زیاد، به سفارش شهرداری تهران در سال ۱۳۹۰ انجام داده است.

ایلنا: در پی انتشار اخبار غیر مستند در مورد آمار جمعیت ۳۰ میلیونی موش‌های تهران، متاسفانه طی یک آمار غیر کار‌شناسی دیگر، جمعیت موش‌های تهران با یک حساب سرانگشتی ۶۰ میلیون و در ۷ نوع برآورد شده است.

به گزارش ایلنا، امیر حسن جعفری، قائم مقام ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در این رابطه گفت: این آمار اصلا مستند نبوده و هیچگونه گزارش یا آمار رسمی در این خصوص وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه موش‌های معابر تهران موش قهوه‌ای یا موش نروژی هستند گفت: تنها مطالعه‌ای که در مورد برآورد جمعیت موش قهوه‌ای انجام شده، مطالعه‌ای است که دانشگاه تهران در یک محدوده‌ی با شدت آلودگی زیاد، به سفارش شهرداری تهران در سال ۱۳۹۰ انجام داده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر نتایج مطالعات فوق الذکر را به صورت فرضی و با توجه به وضعیت موجود مناطق مختلف در همه شهر تهران تعمیم دهیم می‌توانیم یک برآورد اولیه از جمعیت موش قهوه‌ای در شهر تهران داشته باشیم.

وی ادامه داد: به ازای کل سطوح قابل استفاده موش‌ها از کل مساحت شهر تهران نمی‌توان بیش از حدود دو میلیون موش برای شهر تهران متصور بود که این وضعیت در مقایسه با سایر شهرهای پیشرفته دنیا که از نظر توسعه یافتگی و زیرساخت‌های شهری از وضعیت بهتری برخوردارند به مراتب وضعیت مطلوبتری دارد.

قائم مقام ستاد محیط زیست و توسعه پایدار گفت: این ستاد به عنوان متولی کنترل جمعیت موش انجام مطالعات تکمیلی و دقیقتری را با همکاری موسسات علمی و پژوهشی در خصوص برآورد جمعیت اینجانور در شهر تهران در دستور کار خود قرار داده است.

جعفری در ادامه با اشاره به اینکه تا یک سال آینده برآورد دقیقتری از جمعیت موش‌های تهران در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد افزود: انتشار این اخبار از طرف رسانه‌ها دور از انتظار نیست چرا که جذابیت اینگونه خبر‌ها گاهاٌ در اولویت جراید است، اما اظهار نظر غیر کار‌شناسی و غیر مستند از طرف اساتید دانشگاه انتظار نمی‌رود که جای بسی تأسف دارد.

قائم مقام ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه افزود: اگر کسی قبل از چنین اظهار نظرهایی کمی تفکر کند، متوجه می‌شود که با چنین جمعیتی فقط از نظر فضای زیستی مورد نیاز موش‌ها در تهران باید هر شهروند تهرانی به طور متوسط در هر روز به ازای هر ۵ متر مربع در همه نقاط شهر تهران یک موش ببیند که چنین چیزی در واقعیت امکان پذیر نیست.

توسعه پایدار دانشگاه تهران رسانه شهر تهران شهرداری تهران شهروند قهوه کنترل جمعیت محیط زیست موش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر