کد خبر: 131425 A

بدون حضور شهردار تهران؛

طبق قانون شهردار تهران تنها برای بودجه باید به صحن بیاید. البته امروز شهردار تهران به دلیل عمل جراحی پدرش در بیمارستان هستند و نمی‌توانستند در جلسه حضور داشته باشند.

ایلنا: برنامه ۵ ساله دوم شهر تهران امروز توسط معاون برنامه ریزی شهرداری تهران تحویل شورای شهر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در زمان ارائه این برنامه توسط صلاحی، معاون جدید شهردار تهران، " ابوالفضل قناعتی "، عضو شورای شهر تهران نسبت به عدم حضور شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: خوب بود با توجه به حساسیت مساله قالیباف در جلسه امروز حضور یافت.

مرتضی طلایی رئیس جلسه امروز شورا در پاسخ به قناعتی، گفت: طبق قانون شهردار تهران تنها برای بودجه باید به صحن بیاید. البته امروز شهردار تهران به دلیل عمل جراحی پدرش در بیمارستان هستند و نمی‌توانستند در جلسه حضور داشته باشند.

محسن سرخو دیگر عضو شورای شهر تهران نیز به طلایی اظهار کرد: با توجه به اهمیت برنامه ۵ ساله باید شهردار حضور می‌یافت یا حداقل زمان به گونه‌ای تنظیم می‌شد که ارائه لایحه با حضور وی تنظیم می‌شد.

به گزارش ایلنا، با این حال امروز برنامه ۵ ساله دوم شهر تهران تقدیم شورا شد.

بودجه بیمارستان شورای شهر شورای شهر تهران شهر تهران شهردار تهران عمل جراحی قانون لایحه معاون برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر