کد خبر: 131539 A

متأسفانه سرای محلات بسیار هزینه بر هستند و ما نمی دانیم برای چه هدفی احیا شده اند. و چه اتفاقی درآنجا در حال رخ دادن است.

ایلنا: دو عضو شورای شهر تهران امروز نسبت به عملکرد و چگونگی مدیریت سرای محلات انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل دوستی در جلسه علنی شورای شهر امروز با بیان اینکه نظارت بر سرای محلات وجود ندارد اظهار کرد: در هیچ جا به صورت قانون مشخص نشده است که افراد این سرای محلات به چه طریقی انتخاب شوند. و براساس توافقنامه هایی افرادی اداره امور آن رابرعهده گرفتند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دارم که معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری نظارت کافی بر حسن اجرای سرای محلات داشته باشد و یا اینکه به شهرداری های مناطق یا نواحی مدیریت آن واگذار شود.

مختاباد عضو کمیسیون فرهنگی شورا نیز با اشاره به نامه ای که به معاونت فرهنگی و اجتماعی مبنی بر ارائه گزارش از عملکرد معاونت و سازمان های ذیرمجموعه به ویژه خانه هنرمندان و سازمان فرهنگی هنری تصریح کرد: متأسفانه سرای محلات بسیار هزینه بر هستند و ما نمی دانیم برای چه هدفی احیا شده اند. و چه اتفاقی درآنجا در حال رخ دادن است.

این عضو شورا با بیان اینکه اگر وظیفه شهرداری تهران آموزش باشد که میلیاردها تومان هزینه در سرای محلات کند باید بگویم نتیجه آن مطلقا صفر است، اظهار کرد: اگر قرار بود سرای محلات در برخورداری مردم از زندگی شهری و فرهنگی تأثیرگذار باشد باید بگویم اینگونه نبوده است.

وی گفت: بهتر است معاون فرهنگی پاسخ نامه را بدهد.

مرتضی طلایی نایب رئیس شورا نیز که امروز ریاست شورا را برعهده داشت گفت: برحسب قانون اعضا می توانند نظرات خود را در قالب تذکر و سوال به شهردار تهران ارائه دهند. ضوابطی مبنی بر مکاتبه اعضای شورا با معاونت های شهرداری وجود ندارد که باید این موضوع در هیئت رئیسه بررسی شود.

جلسه علنی شورای شهر شورای شهر تهران شهردار تهران شهرداری شهرداری تهران فرهنگی و اجتماعی فرهنگی هنری قانون هیئت رئیسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر