کد خبر: 136884 A

براساس نظر کمیسیون برنامه و بودجه؛ بودجه پیشنهادی برای شهرداری تهران در مدت ۵ ساله ۹۲ هزار میلیارد بود اما رای کمیسیون تلفیق رقم ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی بود. / فردا روز در برابر ساختمان‌هایی که هر روز در ابن شهر بالا می‌رود؛ اعتراضی نکنید.

ایلنا: اعضای شورای شهر تهران امروز(۲۴ دی) بودجه درآمدی برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران را به رقم ۱۰۲ هزار میلیارد تومان را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران؛ اعضای شورا جدول درآمدها و منابع شهرداری تهران در دوره برنامه(۱۳۹۳-۱۳۹۷) بررسی کردند که درنهایت بودجه ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی برای آن به تصویب رسید.

در این بودجه؛ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری، کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی، اعانات و هدایا، دارایی‌ها، عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی، منایع، وام‌های دریافتی و فروش اموال شهرداری لحاظ شده است.

بر اساس نظر کمیسیون برنامه و بودجه بودجه پیشنهادی برای شهرداری تهران در مدت ۵ ساله ۹۲ هزار میلیارد بود اما رای کمیسیون تلفیق رقم ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی بود.

با وجود مخالفت کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران اعضای شورا به بودجه ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی رای دادند.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، پس از تصویب رقم بودجه درآمدی خطاب به اعضای شورای گفت: فردا روز در برابر ساختمان‌هایی که هر روز در ابن شهر بالا می‌رود اعتراضی نکنید.

اعضای شورای بودجه جدول جلسه علنی دولت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران کمیسیون برنامه و بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر