کد خبر: 139599 A

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران:

یک فوریتی ادامه فعالیت سازمان زیباسازی شهر تهران به عنوان زیر مجموعه حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران در شورای شهر به تصویب رسید اما در نهایت این طرح مصوب نشد.

ایلنا: رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق که امروز در شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد؛ کمیسیون های شهرسازی و فرهنگی معتقد به جابه جایی سازمان زیباسازی در ساختار شهرداری تهران بودند.

به گزارش ایلنا، رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شورای شهر در بخش اصلاح ساختارها در احکام برنامه پنج ساله به شهرداری اجازه داده پیشنهادات خود را در این خصوص به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد تاکید کرد: شهرداری هر زمانی که درخواست اصلاح ساختار داشته باشد می تواند پیشنهاد خود را به شورای شهر ارائه کند تا شورا در این باره تصمیم گیری کند.

دبیر گفت: البته موضوع جابه جایی سازمان زیباسازی، مبحثجدیدی نیست و از سال ۸۴ در شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده اما در بررسی های کارشناسی هرگز به نتیجه نرسیده است.

وی اضافه کرد: در آن سال طرح یک فوریتی ادامه فعالیت سازمان زیباسازی شهر تهران به عنوان زیر مجموعه حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران در شورای شهر به تصویب رسید اما در نهایت این طرح مصوب نشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه سازمان زیباسازی یک سازمان بین بخشی است اظهار داشت: حوزه فعالیت های سازمان زیباسازی به سه حوزه شهرسازی، فرهنگی - اجتماعی و خدمات شهری مربوط می شود. کار اجرایی این سازمان در حوزه خدمات شهری است؛ طراحی را باید شهرسازی انجام دهد و در نهایت انتخاب محتوا و مضامین برعهده سازمان فرهنگی و هنری است. به همین دلیل سه معاون شهردار در حوزه های مربوطه، عضو هیات مدیره این سازمان هستند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران معتقد است چون بخش اجرایی بر عهده سازمان خدمات شهری است تا کنون سازمان زیباسازی در ساختار فعلی و به عنوان زیر مجموعه معاونت خدمات شهری باقی مانده است.

وی در این باره تصریح کرد: محل رسیدگی به این موضوع در کمیسیون تلفیق نیست و اعضای شورای شهر باید صبر کنند تا شهرداری تهران اگر این پیشنهاد را به شورا ارائه کرد آن وقت اعضای شورا می توانند این تغییر ساختار را در شهرداری تهران بررسی کنند.

شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر شهر تهران شهرداری شهرداری تهران فرهنگی و هنری کارشناسی کمیسیون برنامه و بودجه معاون زیباسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر