کد خبر: 142768 A

محسن سرخو با اشاره به حادثه جمهوری:

اگر تذکری درباره حادثه جمهوری و آتش نشانی مطرح شد؛ هدف کارکنان خدوم آتش نشانی نیست چراکه پرسنل آتش نشانی نیز قربانی ضعف امکانات و تجهیزات می‌شوند.

ایلنا: عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه " به به و چه چه " از آتش نشانی نظر کارشناسی اعلام می‌شود، گفت: اگر از آتش نشانی نقد کنیم از آن به عنوان برخورد سیاسی یاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن سرخو در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه وقتی درباره آتش نشانی صحبت می‌کنیم متأسفانه برخی از الفاظ سیاسی مباحثو برخورد سیاسی آن را تعبیر می‌کنند، تصریح کرد: این برخورد بدین معناست که اگر کسی نقد کند؛ سیاسی است و اگر به " به به و چه چه " از آتش نشانی بپردازد؛ نظری کارشناسانه است.

وی ادامه داد: اگر تذکری درباره حادثه جمهوری و آتش نشانی مطرح شد؛ هدف کارکنان خدوم آتش نشانی نیست چراکه پرسنل آتش نشانی نیز قربانی ضعف امکانات و تجهیزات می‌شوند.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در روز حادثه که روز دیدار سران سه قوه با مقام معظم رهبری بوده است؛ باید آتش نشانی در اوج آمادگی خود بود که متأسفانه این حادثه رخ داد.

شورای شهر تهران حادثه جمهوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر