کد خبر: 177631 A

«در جلسه علنی شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران به تملک، حفظ و بازسازی عمارت معروف به عین الدوله بررسی و در نهایت پس از ارائه نقطه نظر کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر به تصویب رسید.»

ملکی که در ضلع جنوبی عمارت عین الدوله مجوز ساخت ۲۲ طبقه را در سال ۷۸ اخذ کرده بود با بررسی موارد آن توسط شورای شهر در نهایت مجوز ساخت ۸ طبقه را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران در صورتی ساخت و ساز در این ملک را تایید کردند که مالک به تمامی مسائل مربوط به میراثفرهنگی توجه کند.

در جلسه علنی شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران به تملک، حفظ و بازسازی عمارت معروف به عین الدوله بررسی و در نهایت پس از ارائه نقطه نظر کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر به تصویب رسید.

علیرضا جاوید شهردار منطقه ۴ شهرداری تهران با اشاره به روند تملک این عمارت توسط شهرداری تهران اظهار کرد: این ملک متعلق به خانواده هروی است که تملک آن توسط شهرداری تهران صورت گرفت که پس از بازسازی به نگارخانه برگ تبدیل و در اختیار سازمان زیباسازی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ملکی در ضلع جنوبی این عمارت وجود دارد که پروانه ده طبقه ساخت و ساز برای آن صادر شده بود که با وجود گودبرداری صورت گرفته در حال حاضر ساخت و ساز در آن متوقف شده است.

مهدی چمران عضو کمیسیون معماری شورای شهر تهران در این باره اظهار کرد: این ملک در پهنه S ۲۱۴ قرار دارد که پهنه ای کاملا اداری، تجاری و خدماتی است مالک مجوز ساخت ده طبقه ساختمان را داشت که پس از بررسی با توجه به مساحت آن شش طبقه مجوز برای ساخت و ساز قرار گرفته است و با اعمال دو طبقه تشویقی نهایت ملک با هشت طبقه از بنا و دو طبقه زیر زمین ساخته می شود.

وی ادامه داد: در تصمیم گیری برای تعداد طبقات این ملک نظر میراثفرهنگی جلب شده است و قرار است از نظر سطح اشغال و جانمایی آن مسئولین میراثفرهنگی از قبیل سایه انداختن رعایت شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا عمارت عین الدوله در سال ۷۵ توسط شیرین هروی به شهرداری منطقه ۴ واگذار شد اما در سال ۷۸ در ضلع جنوبی عمارت مجوز ساخت ۲۴ طبقه شامل دو طبقه زیر زمین و ۲۲ طبقه مسکونی صادر شد که با اعتراض سازمان میراثفرهنگی و اهالی محل منجر به لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ و ابطال پروانه شد.

جلسه علنی خانواده زمین ساخت و ساز شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران معماری مهدی چمران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر