کد خبر: 178439 A

با هدف بهبود وضعیت زیست محیطی جنوب غرب تهران:

«با توجه به محدودیت های آبی در تهران و تهی شدن آبهای زیرزمینی از شهروندان تهرانی می خواهیم که تا حد امکان از روش های دیگری برای تمیز کردن خوردوهای خود استفاده کنند.»

چالش ها و راهکارهای زیست محیطی در منطقه ۱۸تهران طی نشستی تخصصی باحضور جمعی ازصاحب نظران و اساتید برجسته دانشگاه های کشور ارزیابی و تفاهماتی نیز در این رابطه صورت گرفت.

به گزارش ایلنا، در این نشست تخصصی که به منظور ارتقاء سطح سلامت شهروندان و نگهداشت محیط زیست از سوی شهرداری منطقه ترتیب داده شده بود، هادی حیدرزاده مدیرکل محیط زیست استان تهران، وحیدنوروزی شهردارمنطقه ۱۸، حجت عضو شورای عالی محیط زیست کشور و ده‌ها تن از چهره های صاحب نظر و اساتید برجسته زیست محیطی دانشگاه های کشور به ارائه دیدگاه های خویش و راهکارهائی جهت بهبود وضعیت زیست محیطی در این بخش از پایتخت پرداختند.

محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران دراین نشست بااشاره به اینکه بسیاری ازکارواش های سطح شهرتهران به صورت قارچی وبدون مجوزفعالیت می کنند، گفت: شهرداری تهران از فعالیت کارواش های بدون مجوز و فاقد سیستم تصفیه فاضلاب خودداری کند.

وی ادامه داد: امیدواریم با تفکر جهادی معضلات محیط زیست منطقه ۱۸ برطرف شود.

این مقام مسئول همچنین به صنایع وکارخانجات موجود در سطح منطقه ۱۸ اشاره و تصریح کرد: انتقال کارخانه ایرفو به خارج از محدوده این منطقه اقدام بسیارمثبت شهرداری این منطقه به شمار می آید.

حیدرزاده با بیان اینکه متأسفانه فاضلاب اکثریت صنایع بزرگ ما با مشکل مواجه است، افزود: باید کمک کنیم که منطقه ۱۸ به منطقه سبز تبدیل شود.

مدیرکل محیط زیست استان تهران درادامه به ضرورت تحقق کشاورزی شهری از سوی شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: باید تلاش کنیم کشاورزی شهری را به صورت پایلوت داشته باشیم.

وی با تأکید براینکه بایدتصیمات مادر شهرداری تهران و سازمان محیط زیست با توجه به محدودیت های منابع آبی صورت گیرد، افزود: تهران از دوره نیمه خشک به سمت خشکسالی حرکت می کند که امروز در سال دوم دوره خشکسالی قرار داریم.

وی درادامه به طرح بستن وبرخورد با کارواش های متخلف اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارواش ها فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند.

حیدرزاده با اشاره به اینکه این طرح یک روزاست که به مرحله اجرادرآمده است، افزود: طی همین یک روز ۱۰واحد تعطیل شده اند.

وی ادامه داد: باتوجه به محدودیت های آبی در تهران و تهی شدن آبهای زیرزمینی از شهروندان تهرانی می خواهیم که تا حد امکان از روش های دیگری برای تمیز کردن خوردوهای خود استفاده کنند.

مدیر کل محیط زیست استان تهران اضافه کرد: از تعداد ۱۰کارواشی که پلمپ شدند، ۳ واحد اقدام به ممانعت از پلمپ کرده که پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع مربوط ارجاع گردید.

وی ادامه داد: ما با اصل کارواش ها مشکلی نداریم، بلکه مسئله این است که کارواش های ما در مصرف آب بهینه سازی را رعایت نمی کنند.

حیدرزاده نبود سیستم تصفیه آب رامشکل عمده کارواش ها دانست و افزود: موادشوینده کارواش ها به سفره های آب زیر زمینی ما آسیب وارد می کند و باید تا حد امکان از این اقدام جلوگیری به عمل آید.

وی بیان داشت: باید همه مصرف کنندگان به صرف جویی در آب روی بیاورند.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصدکارواش های ما فاقدسیستم تصفیه فاضلاب هستند، ادامه داد: امیدواریم به همت شهرداری تهران و شهرداری مناطق ۲۲ گانه از فعالیت کارواش هایی که به صورت قارچی و بدون مجوز رشده کرده اند، جلوگیری به عمل آید.

حیدرزاده گفت: کار نظارت بر کارواش ها تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

همچنین وحیدنوروزی شهردارمنطقه ۱۸ بعنوان میزبان این نشست که اتاق فکر زیست محیطی دراین بخش از پایتخت بود، در سخنانی اظهار داشت: این بخش از شهر تهران در مسیر قالب مشکلات زیست محیطی قرار دارد. چرا که صنایع مختلفی سالیان قبل حتی پیش از شکل گیری بافت مسکونی درمنطقه ۱۸شکل گرفته اند واکنون این صنایع خطرناک تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان به شمار می روند.

وی بااشاره به مساحت ۱۱۰کیلومتری منطقه، جمعیتش راحدود۵۰۰ هزار نفر دانست وافزود: تفاوتی بین انسان هاوجانشان درشمال وجنوب شهر وجودندارد، اماساکنان این منطقه در وضعیت زیست محیطی خاصی به سرمی برندودراین میان شهرداری بایدبه عنوان حافظ جان شهروندان و دلسوزان محیط زیست تلاش کند.

نوروزی با تأکید بر اینکه مشکلات زیست محیطی منطقه تنها به کارخانه ها وصنایع آلاینده ختم نمی شود، گفت: مادرحوزه آب، خاک وهوا دچار مشکل هستیم که باید برای آنها راهکارارائه شود. این راهکارهاهم لازم نیست با تعطیلی مرکزی همراه باشد. به عنوان مثال دربحثکارخانه ایرفو، سال ها این مرکز رأی داشت اما مسئولان موفق نشدند در این زمینه به توفیقاتی دست پیدانمایند، اما بامذاکره ای یک ماه، درنهایت آخرین کوره ذوب هم به خارج شهر انتقال یافت یا در بحثتقی آباد(محل جمع آوری وتفکیک زباله ها) روزی ۳۰۰تن زباله وارداین مکان می شود، درحالیکه زباله تولیدی کل منطقه به این میزان نمی رسد.

وی همچنین درادامه سخنان خویش به انجام اقداماتی درخصوص انتقال یکی ازکارخانجات بزرگ تولیدفرآورده های لبنی کشوربه خارج ازمحدوده منطقه۱۸اشاره وبابیان این مطلب که ما قصد برخوردو بستن کارخانه ها را نداریم، افزود: این اقدامات باهدف کمک به سلامت شهروندان و ساکنان منطقه صورت می گیرد.

وی بابیان اینکه منطقه ۱۸در بخش انرژی خورشیدی نیز جای کار زیادی دارد، گفت: ما در منطقه ۱۸ شرایط و فرصتهای خوبی برای استفاده از انرژی های پاک داریم.

نوروزی بااشاره به اینکه قصدداریم سرانه فضای سبزمنطقه رااز ۱۴به ۱۶مترمربع برسانیم، تصریح کرد: تصمیم داشتیم در سال ۹۳،۴۰۰ هزار نهال را در منطقه غرس کنیم که خوشبختانه تا کنون ۲۰۰ هزار نهال غرس شده و احداث۴ بوستان چند هزار هکتاری از جمله بوستان قرآن و پارک جنگلی از دیگر اهداف ما در منطقه ۱۸ به شمار می آید.

وی در ادامه تصریح کرد که استفاده از انرژی های خوردشیدی، ارتقاءسرانه فضای سبز منطقه به ۱۶مترمربع به ازای هرنفر، راه اندازی جایگاه سوخت سی ان جی، آموزش زنان خانه دار، راه اندازی مدارس زیست محیطی و… ازجمله فعالیت های دردستورکار شهرداری منطقه است و امیدواریم بتوانیم باچنین فعالیت هایی منطقه را از حالت فعلی خارج کنیم.

شهردار منطقه ۱۸بااشاره به اینکه دراتاق فکر نخبگان، به منطقه راهکار مناسب ارائه وشهرداری به عنوان مجری موظف به اجرای یکایک آنها خواهدبود، گفت: با استفاده از نظرات کارشناسی، پیشنهاد اساتید واجرای طرح ها، بطور جدخواستار تبدیل منطقه به منطقه ای پاک ومحیط زیستی هستیم.

یوسف حجت عضوعالی ستادمحیط زیست کشوردر ادامه نشست با تأکید بر اینکه انجام ۳ کاربزرگ در منطقه می توانددرشهر تهران هم تأثیر گذار باشدگفت: از مشکلات زیست محیطی منطقه مانندکارخانه ها وکارگاه ها می توان به عنوان چالش یاد کرد، چراکه چالش یعنی استفاده از تهدیدها برای ایجاد فرصت. به عنوان مثال اگربحثتقی آباد حتی درشورای شهر مطرح می شود، باید زمینه ای را فراهم آورد که از پتانسیل چنین فضایی که در روز ۳۰۰ تن زباله جمع می کنند، استفاده کرد. نه اینکه با بولدوزر این مکان را تخریب کنیم.

وی درادامه پیشنهاد استفاده از خودروهیربرد در یکی از خطوط ناوگان تاکسیرانی، بهره مندی از انرژی خورشیدی، ایجاد پشت بام سبز برای منطقه و استفاده از موتور سیکلتهای برقی را نیز مطرح کرد.

مجیدعباسپورعضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ورئیس دانشکده محیط زیست وانرژی واحدعلوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دیگر سخنران این نشست بود که بحثجهش زیست محیطی دراین منطقه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: جهش نیازبه اعتبار دارد و از سرمایه ها می توان به عنوان فرصت بهره جست.

وی همچنین درادامه سخنان خویش اظهارداشت که بحثانرژی های پاک از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از آن بعنوان فرصتی مغتنم در بهبود شرایط زیست محیطی بهره جست.

محمد حسن پیراسته ازاساتیددانشگاه ومشاورمحیط زیست نیزسخنان خویش را با اشاره به سندچشم انداز ۱۴۰۴ شهرداری تهران آغاز کرد و افزود: درآن برهه زمانی، تهران شهری آباد، شاداب، سرسبزاست. البته این چشم اندازگرچه آرمانی است، اما می تواند تا حدودی اجرایی شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال درمنطقه ۱۸، علاوه بر آسیب های کارخانه ها، تعداد کارگاه های مزاحم هم کم نیست که باید ساماندهی شوند.

سعید منصور افشار مدیرعامل شرکت هوراندنیز دراین نشست استفاده ازانرژی های نو را مسئله ای قابل توجه دانست و گفت: شهرداری باید برای ترویج فرهنگ ازخودش شروع کند.

امیرحسین جاویدهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران نیز تأکید کرد: با توجه به وجود واحدهای تجاری بسیار درمنطقه، می توان از ظرفیت این مراکزاستفاده وآنها را به سمت واحد سبز معرفی کرد.

مهدی قنبری مدیر آموزش مرکز معاینه فنی تهران نیز در سخنانی اظهار داشت: اکنون با توجه به سیاست های غلط، مراکزمعاینه فنی درحال تعطیلی هستند. اما با توجه به اینکه منطقه ۱۸اکنون درراستای توجه به مسائل زیست محطی گام برداشته، می تواندمانع ازتعطیلی مرکزش در منطقه شده و ازتردد خودروهای بدون برگه معاینه فنی جلوگیری کند.

حمید راحتی رئیس اداره محیط زیست شهرستانهای استان تهران نیزخواستار بهره برداری بهینه ازظرفیت های بازیافت در این بخش از پایتخت شد.

فهیمی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن نیز در این نشست پیشنهاد تشکیل کمیته های تخصصی اتاق فکر زیست محیطی را برای رسیدن به نتیجه مطلوب پیشنهاد کرد.

مرادی ازاعضای هیئت علمی دانشگاه علوم وتحقیقات واحد دماوند نیز در این نشست گفت: آموزش زنان خانه دارازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده که بایدآن را همراه با آموزش دانش آموزان دردستور کارقرارداد.

جعفری قائم مقام ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز با اشاره به معضلات زیست محیطی ناشی ازفعالیت برخی صنایع آلاینده و مزاحم در این بخش از پایتخت که بااقدامات اخیر شهرداری کاهش یافته، اظهارداشت: در شرایط کم آبی، بهترین راهکاربرای آبیاری فضاهای سبز، تصفیه پساب هاست.

وی ادامه داد: بنابراین شهرداری منطقه می تواند در این زمینه فعالیت داشته و این راهکار در مواقع لزوم اجرائی نماید.

محمد طلاییان یکی ازاعضای هیئت علمی دانشگاه محیط زیست دراین نشست خواستار استفاده از وسایل ارتباط جمعی درجهت آموزشهای زیست محیطی شهروندان شد.

وحید نوروزی شهردار منطقه ۱۸درپایان این نشست پیشنهاد برگزاری تور زیست محیطی به شرکت کنندگان در اتاق فکر را ارائه کرد؛ چراکه وی اعتقادداشت بااین شیوه مسئولان از نزدیک با مشکلات منطقه آشنا می شوند.

خاک دانش آموزان دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه صنعتی شریف دماوند زنان خانه دار زیست محیطی سلامت کشاورزی هیئت علمی دانشگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر