کد خبر: 200857 A

سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد:

قناعتی خود را به جلسه رای گیری خواهد رساند و به همین دلیل انتخاب هیات رئیسه به عنوان دستور جلسه مطرح است.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: انتخاب هیات رئیسه شورای شهر تهران در آخرین دستور جلسه امروز(سه شنبه) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ تقی پور با اعلام این مطلب افزود: قناعتی خود را به جلسه رای گیری خواهد رساند و به همین دلیل انتخاب هیات رئیسه به عنوان دستور جلسه مطرح است.

اقبال شاکری یادآور شد: شب گذشته برخی از اعضا برای عرض تسلیت به خانه قناعتی رفته و او تاکید کرده خود را به جلسه امروز خواهد رساند.

چمران نیز در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد هنوز مشخص نیست جلسه رای گیری چه خواهد شد.

همچنین مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران گفت: انتخابات هیات رئیسه شورای شهر تهران ساعت ۱۱.۳۰ برگزار خواهد شد.

انتخابات شورای شهر تهران مسجد جلسه هیات انتخاب شورا سخنگوی دستور رئیسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر