کد خبر: 205289 A

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اعلام کرد؛

در تدوین سند چشم انداز اقتصادی شهر تهران پارادایم‌های مختلفی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در ‌‌نهایت پارادایمی بر اساس اصول موضوعه ارزشی تحت عنوان «تعالی و پایستگی» شکل گرفته است.

نقشه راه تحول گروه اقتصاد شهری و درآمد پایدار شهرداری تهران در راستای نیل به شکوفایی اقتصادی با پارادایم تعالی و پایستگی تدوین شد.

به ایلنا، نقشه راه تحول گروه اقتصاد شهری و درآمد پایدار شهرداری تهران که توسط دبیرخانه مرکزی تحول مدیریت شهری تهیه و تدوین شده، مشتمل بر موضوعاتی چون، پارادایم حاکم بر چشم‌انداز اقتصادی شهر تهران، یافته‌های راهبردی منتج از ارزیابی بستر پیرامونی و محیط درونی اقتصاد شهر تهران، چشم‌انداز اقتصادی شهر تهران در افق ۱۴۰۴و فضای راهبردی حاکم بر تحقق چشم‌انداز اقتصادی شهر تهران است.

در این سند راهبردی بر این موضوع اشاره شده است که دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی شهرهای موفق دنیا بیانگر این نکته است که همگی آنها از پشتوانه‌ای نظری، آرمان‌خواهانه و واقع‌بینانه در نیل به اهداف کلان خود برخوردار بوده‌اند و سند چشم‌انداز اقتصادی این شهر‌ها به عنوان تجلی‌گاه همۀ هدف‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها، گویای عمق واقع‌بینی و در عین حال جهت‌گیری‌های آرمانی برنامه‌ریزان اقتصادی این شهر‌ها است.

در نقشه راه تحول گروه اقتصاد شهری و درآمد پایدار شهرداری تهران آمده است که دستیابی به سطوح بالای رشد و پیشرفت اقتصادی یک شهر، مستلزم این است که متولیان این امر و حتی ذی‌نفعان آن از مفهوم پیشرفت، توسعه و شکوفایی تلقی واحد و یکسانی داشته باشند. از این رو در تدوین سند چشم انداز اقتصادی شهر تهران پارادایم‌های مختلفی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در ‌‌نهایت پارادایمی بر اساس اصول موضوعه ارزشی تحت عنوان «تعالی و پایستگی» شکل گرفته است.
تدوین نهایی این سند هم‌راستا با عناصری همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ کشور، اصول بنیادین و آموزه‌های اقتصاد اسلامی و با بهره‌گیری از نقاط قوت و اجتناب از نقاط ضعف برای به تصویر کشیدن حالت ایده‌آل و در عین حال واقع‌گرایانه از یک سیستم پایستار و متعالی و طراحی اقدامات راهبردی است.

مطابق با محتوی سند تلاش شده است تا تمامی برنامه‌ها و اقدامات راهبردی درجهت شکوفایی اقتصاد شهر تهران مبتنی بر تصویری شفاف، آرمانی و در عین حال عملیاتی از سیمای اقتصادی این شهر تدوین شود. به همین منظور، سند چشم‌انداز اقتصادی شهر تهران در افق ۱۴۰۴ چنان طراحی شده است که بتواند میثاق مشترک مدیران، برنامه‌ریزان و علاقه‌مندان به تعالی و شکوفایی این شهر تلقی شود و به فعالیت‌های مختلف و متنوع همۀ ذی‌نفعان، جهت یکسان ببخشد.

در بخش ۴ سند که اختصاص به فضای راهبردی حاکم بر تحقق چشم انداز اقتصادی شهر تهران است؛ مجموعه راهبردهای عملیاتی تحت عنوان راهبرد‌ها و اقدامات معطوف به زیرساخت‌های نرم و سخت، راهبرد‌ها و اقدامات راهبردی معطوف به محیط پیرامونی و راهبرد‌ها و اقدامات راهبردی معطوف به محیط درونی تعریف شده است.

لازم به ذکر است که مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در راستای شناسایی و اثرگذاری بر روح شهر و در جهت تحول مدیریت شهری تهران از مدیریتی کالبدمحور به مدیریتی فرهنگ‌محور، مطالعات گسترده‌ای را با ظرفیت‌های مرکز و نیز بهره‌مندی از آرای صاحب‌نظران و متفکران بوم‌اندیش حوزه فرهنگ اسلامی - ایرانی در دستور کار خود قرار داده است.

اقتصاد درآمد رشد سند چشم انداز شهر تهران شهرداری شهرداری تهران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصادی تدوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر