کد خبر: 211359 A

رییس اتحادیه اتوسرویس و توقفگاه تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

نرخ نهایی خدمات پارکینگ و توقفگاه‌های شهر تهران هنوز اعلام نشده است / نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاه‌های شهر تهران همچنان بدون تغییر اعمال می‌شود.

نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاه‌های شهر تهران به تفکیک نوع خدمات بر اساس مصوبه مورخ ۹۲/۱۰ / ۷ کمیسیون نظارت همچنان بدون تغییر تا مصوبه جدید وزارت کشور اعمال می‌شود.

علیرضا راسی رئیس اتحادیه اتوسرویس، تعمیرگاه، کارواش و پارکینگ‌های تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه فعلا نرخ جدید خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران در وزارت کشور مسکوت مانده است، گفت: نرخ نهایی خدمات پارکینگ و توقفگاه‌های شهر تهران هنوز اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاه‌های شهر تهران به تفکیک نوع خدمات بر اساس مصوبه مورخ ۹۲/۱۰ / ۷ کمیسیون نظارت به شرح ذیل است:

نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران(داخل طرح و مسقف)(نرخ به ریال)

ردیف

نرخ

وانت سواری

موتور سیکلت

ون و مینی بوس

اتوبوس وکامیون

تریلی

۱

ورودیه(با یک ساعت توقف)

۷۲۰۰

۲۵۰۰

۸۵۰۰

۲

توقف اضافه از ۶ صبح الی ۸ شب هر ساعت

۲۷۰۰

۸۰۰

۳۵۰۰

۳

توقف اضافه از ۸ شب الی ۶ صبح هر ساعت

۱۸۰۰

۴۵۰

۲۷۰۰

۴

توقف شبانه روزی(۲۴ ساعته)

۵۲۰۰۰

۱۵۰۰۰

۶۵۰۰

نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران(خارج طرح و غیرمسقف)(نرخ به ریال)

ردیف

نرخ

وانت سواری

موتور سیکلت

ون و مینی بوس

اتوبوس وکامیون

تریلی

۱

ورودیه(با یک ساعت توقف)

۵۵۰۰

۱۵۰۰

۷۲۰۰

۱۳۵۰۰

۱۷۰۰۰

۲

توقف اضافه از ۶ صبح الی ۸ شب هر ساعت

۱۸۰۰

۵۵۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۳

توقف اضافه از ۸ شب الی ۶ صبح هر ساعت

۱۲۰۰

۳۵۰

۱۵۰۰

۱۸۰۰

۲۵۰۰

۴

توقف شبانه روزی(۲۴ ساعته)

۳۷۰۰۰

۹۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰

۵۲۰۰۰

۶۵۰۰۰

نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران(خارج طرح و مسقف)(نرخ به ریال)

ردیف

نرخ

وانت سواری

موتور سیکلت

ون و مینی بوس

اتوبوس وکامیون

تریلی

۱

ورودیه(با یک ساعت توقف)

۷۲۰۰

۱۵۰۰

۸۵۰۰

۲

توقف اضافه از ۶ صبح الی ۸ شب هر ساعت

۲۵۰۰

۸۰۰

۳۰۰۰

۳

توقف اضافه از ۸ شب الی ۶ صبح هر ساعت

۱۵۰۰

۴۵۰

۲۵۰۰

۴

توقف شبانه روزی(۲۴ ساعته)

۴۵۰۰۰

۱۲۰۰۰

۵۶۰۰۰

نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران(داخل طرح و غیر مسقف)(نرخ به ریال)

ردیف

نرخ

وانت سواری

موتور سیکلت

ون و مینی بوس

اتوبوس وکامیون

تریلی

۱

ورودیه(با یک ساعت توقف)

۷۲۰۰

۱۵۰۰

۷۲۰۰

۱۷۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲

توقف اضافه از ۶ صبح الی ۸ شب هر ساعت

۲۵۰۰

۶۰۰

۲۹۰۰

۴۰۰۰

۴۵۰۰

۳

توقف اضافه از ۸ شب الی ۶ صبح هر ساعت

۱۵۰۰

۴۰۰

۲۵۰۰

۲۵۰۰

۲۹۰۰

۴

توقف شبانه روزی(۲۴ ساعته)

۴۵۰۰۰

۱۱۰۰۰

۵۲۰۰۰

۶۵۰۰۰

۷۵۰۰۰

لازم به ذکر است؛ توقف ۲۴ ساعته نیاز به ورودیه ندارد.

اتوبوس شبانه روزی شهر تهران وزارت کشور توقف ساعت خدمات نرخ پارکینگ توقفگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر