کد خبر: 215095 A

برای پست ریاست کمیسیون یک نامزد داشتیم و دکتر علیرضا دبیر با چهار رای موافق و یک رای ممتنع به عنوان رییس کمیسیون برای مدت یک سال دیگر انتخاب شد.

علیرضا دبیر برای دومین سال متوالی به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه اتنخاب شد.

به گزارش ایلنا، علی صابری در اولین گزارش خود به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان این خبر اظهار داشت: ‌ برابر مقررات آیین نامه اجرایی مربوط به شورا‌ها مصوب هیات وزیران و دستورالعمل مصوبه شورای عالی استان‌ها ظهر امروز ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۲ و نیم جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورا برای انتخاب هیات رییسه با حضور هر پنج نفر عضو این کمیسیون برگزار شد.

وی در خصوص جزئیات این جلسه بیان داشت: برای پست ریاست کمیسیون یک نامزد داشتیم و دکتر علیرضا دبیر با چهار رای موافق و یک رای ممتنع به عنوان رییس کمیسیون برای مدت یک سال دیگر انتخاب شد.

صابری افزود: برای پست نایب رئیسی نیز یک نامزد داشتیم و حاج آقای حبیب کاشانی با چهار رای موافق و یک رای ممتنع انتخاب شد.

وی همچنین از کاندید شدن و انتخاب خود به عنوان سخنگوی این کمیسیون خبر داد و گفت: ‌ بنده نیز با چهار رای موافق و یک رای ممتنع برای یک سال به سمت سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدم.

آیین نامه حبیب کاشانی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران کمیسیون برنامه و بودجه رییس دبیر کمیسیون رای علیرضا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر