کد خبر: 216728 A

عضو شورای شهر تهران به ایلنا خبر داد:

احداثچند هتل و مجتمع تجاری نیز در این شهر پیش بینی شده که تاکنون این پروژه‌ها آغاز نشده است.

عضو شورای شهر تهران از پبشرفت ۵۰ درصدی ساخت نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب خبر داد.

«ابوالفضل قناعتی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد احداثمجموعه شهر آفتاب گفت: این شهر مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی و اقتصادی همراه با اقامتگاه برای گردشگران است، اما اولویت در این مجتمع بر احداثنمایشگاه بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه سال آینده شاهد تکمیل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب خواهیم بود، ادامه داد: حدود ۴ ماه پیش که از این مجموعه بازدید کردیم، احداثنمایشگاه بین‌المللی در این شهر پیشرفتی ۴۰ درصدی داشت که تاکنون احداثاین نمایشگاه باید حدوذ ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.

این عضو شورای شهر تهران در مورد دیگر پروژه‌های این مجموعه فرهنگی و اقتصادی گفت: احداثچند هتل و مجتمع تجاری با توجه به نزدیکی این شهر به فرودگاه امام خمینی(ره) پیش‌بینی شده که تاکنون تنها محوطه سازی صورت گرفته، و این پروژه‌ها هنوز آغاز نشده است. البته قرار است که بخشی از این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین برآوردهای مالی برای احداثکتابخانه شهر آفتاب صورت گرفته و قرار است که این بنا توسط خود شهرداری احداثشود.

قناعتی با اشاره به اینکه در کمیسیون عمران شورای شهر بحثدسترسی و راههای متصل به این نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته؛ گفت: قرار است که مسیر‌های فرعی و مختلفی از تهران و دیگر شهر‌ها به سمت شهر آفتاب ایجاد شود تا شاهد ترافیک مضاعفی در اتوبان تهران قم که خود همواره دارای بار ترافیکی است، نباشیم.

این عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در مورد دسترسی به این شهر از طریق مترو تهران، اظهار کرد: خط یک متروی تهران پس از ایستگاه شاهد در دو مسیر ادامه پیدا خواهد کرد، مسیر اول خطی است که به سمت کهریزک می‌رود وخط دیگر به ایستگاه نمایشگاه و پس از آن به ایستگاه فرودگاه امام خمینی(ره) و در انتها به شهر پرند خواهد رسید.

وی توضیح داد: دولت گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان را برای احداثاین مسیر مترو متعهد شده بود که ۲۰۰ میلیارد آن پرداخته شده و حدود ۷۰،۶۰ درصد پروژه احداثاین مترو در این مسیر نیز انجام شده است، به طوری که بیشتر این مسیر ریل گذاری شده است.

قناعتی ادامه داد: ۲۰۰ میلیارد باقی‌مانده را نیز شرکت بهره‌برداری متروی تهران امیدوار است که بتواند از دولت جدید دریافت کند؛ هر چند که احداثاین مسیر بسیار بیشتر از ۴۰۰ میلیاردتومان هزینه در برخواهد داشت.

بخش خصوصی ترافیک دولت شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری فرودگاه امام قم مترو نمایشگاه بین المللی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر