کد خبر: 219339 A

این کتاب در سه بخش عمده تهیه شده و سعی برآن است با مرور پیشینه این موضوع و همچنین معرفی نمونه‌های موجود، آشنایی مدیریت شهری با موضوع مورد نظر به صورت ملموس‌تری صورت پذیرد.

آشنایی بیشتر مدیریت شهر تهران بامسئله مدیریت بصری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران را برآن داشت تا کتابی را به نام «ارائه چارچوب مدیریت بصری شهرتهران» منتشر کند.

به گزارش ایلنا، این کتاب - دانش شهر - در سه بخش عمده تهیه شده و سعی برآن است با مرور پیشینه این موضوع و همچنین معرفی نمونه‌های موجود، آشنایی مدیریت شهری با موضوع مورد نظر به صورت ملموس‌تری صورت پذیرد.

بخش اول این کتاب به بررسی ادبیات و پیشینه موضوع می‌پردازد. مدیریت بصری باهدف کنترل بستر تغییرات شهری، نیازمند انجام مطالعات از جمله مطالعه سازمان بصری شهر است، که یافته‌های این مطالعه زیربنای چارچوب مدیریت بصری قرارمی‌گیرد. البته در ادامه این بخش به تاثیرگذاری و کارایی این چارچوب و ارتباط آن با طرحهای بالادستی پرداخته شده است.

دربخش دوم، نمونه سندهای مدیریت بصری با توجه به شباهت و یا امکان بهره گیری و بومی‌سازی یافته‌های آنها جهت پیشنهاد چارچوب مدیریت بصری شهر تهران انتخاب شده که از آن جمله چارچوب مدیریت بصری شهر لندن، ارزیابی بصری منطقه «پرت»، برنامه مدیریت بصری «شل هاربر» و مدیریت بصری «اموپوینت» است.

بخش انتهایی این کتاب به مدیریت بصری شهر تهران اختصاص دارد که می‌تواند به عنوان یک سند راهبردی، توسعه‌های آینده شهر را در راستای چشم انداز برنامه‌های کلانشهری و همچنین مطابق با نیازهای ذینفعان و رضایت مردم قرار دهد.

همچنین یافته‌های مطالعه سازمان بصری شهر تهران طی یک برنامه‌ریزی اجرایی که با اهداف و چشم اندازهای وضع شده مطابق است، طی سند «چارچوب مدیریت بصری شهزتهران» آورده می‌شود، که هدف نهایی آن حفظ و تقویت چشم اندازهای مطلوب و هویت‌مند شهر تهران است.

غلاقمندان به استفاده ازکتاب مذکورمی توانند به پورتال مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
Rpc. tehran. ir

ادبیات شهر تهران لندن صورت منتشر بخش مدیریت آشنایی بصری چارچوب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر