کد خبر: 246445 A

سروری:

از وزیر کشور توقع داشتیم، در زمان وزارت وی شاهد تقویت شوراها باشیم.

عضو شورای شهر تهران گفت: زمانی که شورای شهر حق عزل و نصب و نظارت ندارد، این موضوع باعثکاهش کیفیت شوراها و از میان رفتن استقلال فکری شورا شده و تاثیرات مخربی را در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز سروری در صدو بیست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه کشور ما را باید کشور شوراها نامید، گفت: شوراها نقش عظیمی در تصمیم گیری‌های کشور دارند.

وی با اشاره به نامه وزارت کشور مبنی بر حق وزارت کشور در استیضاح شهردار گفت: زمانی که مطابق قانون شهردار توسط مردم انتخاب شود و عزل و استیضاح شهردار نیز بر عهده وزارت کشور باشد، پس وظیفه شورا چیست؟

سروری افزود: زمانی که شورای شهر حق عزل و نصب و نظارت ندارد، این موضوع باعثکاهش کیفیت شوراها و از میان رفتن استقلال فکری شورا شده و تاثیرات مخربی را در پی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: از وزیر کشور توقع داشتیم، در زمان وزارت وی شاهد تقویت شوراها باشیم.

استقلال استیضاح تصمیم گیری های جلسه علنی شورای شهر شورای شهر تهران قانون وزارت کشور وزیر کشور شوراها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر