کد خبر: 200776 A

رئیس اتحادیه میوه وتره بار در گفتگو با ایلنا؛

کیوی تولید ایران دارای وجهه خوبی است به طوری که با وجود رقبایی همجون فرانسه و ایتالیا، کشورمان از بازار خوبی در روسیه برخوردار است به طوری که ویژگی ظاهری کیوی تولید ایران بسیار بهتر از کیوی کشورهای دیگر است و همین خاطر تمایل برای خرید این محصول ایرانی بیشتر از سایر کشورها است.

رییس اتحادیه میوه و تره بار گفت: قیمت کیوی در ابتدای برداشت خوب بوده است، به طوری که هر کیلوکیوی روی درخت ۲۴۰۰ تومان خریداری شده است؛ امابه تدریج هرچه که به فصل پاییز نزدیک می شویم قیمت آن کاهش یافته است، تاجایی که هر کیلو کیوی ۸۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

حسین مهاجران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با وضعیت کیوی در سال جاری، اظهار کرد: بوته های کیوی در سال جاری بار آوری خوبی داشته است؛ اما سایز آن کوچک تر از سایز کیوی سال گذشته است.

مهاجران در رابطه با صادرات کیوی به کشورهای همسایه از جمله روسیه، اظهار کرد: بازار خوبی برای کیوی در روسیه وجود دارد و از طرفی در صورت ممانعت از صادرات این میوه تولیدکنندگان دچار مشکلات جدی می شوند.

وی با اشاره به اینکه رقبای کیوی ایران کشورهای فرانسه، ایتالیا و ترکیه هستند، افزود: کیوی تولید ایران دارای وجهه خوبی است به طوری که با وجود رقبایی همجون فرانسه و ایتالیا، کشورمان از بازار خوبی در روسیه برخوردار است. ویژگی ظاهری کیوی تولید ایران بسیار بهتر از کیوی کشورهای دیگر است به همین خاطر تمایل برای خرید کیوی ایرانی بیشتر از سایر کشورها است.

مهاجران با تاکید بر اینکه بازار کیوی روسیه در اختیار ایران است، اظهار کرد: برای جلوگیری از پایین آمدن کیفیت مزه کیوی باید از برداشت زودتر از موعد آن جلوگیری کرد و دو راهکار برای عملی شدن آن وجود دارد، اول اینکه به سردخانه ها دستور داده شود که تا قبل از ماه آبان هیچ بار کیوی را قبول نکنند و دومین راه حل این است که به باغدار دستور دهیم تا قبل از ۲۵ آبان هیچ برداشتی از مزارع نداشته باشد.

رئیس اتحادیه میوه وتره بار از افزایش تولید کیوی در سال جاری خبر داد وگفت: تولید کیوی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است وامیدوار یم که با مدیریت صحیح در رابطه با خرید آن از باغدار و صادرات درست آن از سود بردن واسطه ها جلوگیری کنیم.

ایتالیا ایران ترکیه روسیه فرانسه قیمت گذاری مشکلات میوه و تره بار تولید کیوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر