کد خبر: 201838 A

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایلنا:

هدف از واگذاری ها این بود که بخش خصوصی تقویت شود و شاخص های اقتصادی و بحثاشتغال بهبود پیدا کند اما عملا شرکت های نیمه دولتی وخصولتی ها زاده شده اند و آمارها نشان می دهد که در بحثتولید و اشتغال اتفاق خاصی رخ نداده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تنها ۱۰ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص واگذاری های انجام شده در دولت نهم و دهم اظهار داشت: نتیجه تحقیق وتفحص مجلس در خصوص واگذاری های دولت گذشته این است که تنها ۱۵ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است اما در واقعیت به نظر می رسد تنها ۱۰ درصد از واگذاری ها واقعی بوده و مابقی غیر واقعی هستند.

وی خاطر نشان کرد: هدف از واگذاری ها این بود که بخش خصوصی تقویت شود و شاخص های اقتصادی و بحثاشتغال بهبود پیدا کند اما عملا شرکت های نیمه دولتی وخصولتی ها زاده شدند و آمارها نشان می دهد که در بحثتولید و اشتغال اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی افزود: این درحالی است که نیت اصلی از واگذاری ها افزایش تولید در کشور بود اما در واقعیت واحدهای تولیدی به دست افرادی که می توانستند در بهبود اشتغال وافزایش تولید نقشی داشته باشند نیفتاد و این شرکتها به دست افرادی که قادر به پرداخت پول بیشتری بودند افتاد وآنها نیز شروع به ساخت آپارتمان به جای تاسیس واحد تولیدی کردند.

وی ا فزود: به نظر می رسد دولت یازدهم باید در زمینه اصلاح اصل ۴۴ قانون اقدامات لازم را انجام دهد و جدولی طراحی شود تا در صورتی که افرادی توانستند با منابع مالی کمتر نیز اقدام به خرید شرکتهای دولتی کنند تا در مقابل بخش خصوصی واقعی به وجود آید.

تولید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر