کد خبر: 202036 A

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی طی حکمی محمد نوفرستی را به سمت مدیر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی استراتژیک صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی طی حکمی محمد نوفرستی را به سمت مدیر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی استراتژیک صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از صندوق توسعه ملی، سید صفدر حسینی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی طی حکمی محمد نوفرستی را به سمت مدیر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی استراتژیک صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

در این حکم آمده است؛ نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با پیشنهاد عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق به موجب این حکم به سمت «مدیر اقتصادی و برنامه‌ریزی استراتژیک» صندوق توسعه ملی منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه قادر متعال با برنامه ریزی و مدیریت موثر در بهره گیری از اندوخته علمی، تجربی و نیز توان مدیریتی و کارشناسی همکاران در صندوق توسعه ملی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

محمد نوفرستی عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و دارای سوابق علمی و پژوهشی در زمینه الگوسازی اقتصادی، ساخت الگوهای اقتصاد سنجی کلان، اقتصاد بین الملل، تولید و سرمایه گذاری، سیاستگذاری های اقتصادی، نرخ ارز و بازار پول است.

پیش از این سید مهدی حسینی مدیر امور اقتصادی صندوق توسعه ملی بود.

اقتصاد اقتصادی و سیاسی پول سرمایه گذاری شهید بهشتی صندوق توسعه ملی کارشناسی معاون نرخ ارز اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر