کد خبر: 207366 A

با تصویب هیات وزیران؛

هیأت وزیران در جلسه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۹۳۲۱ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

مبلغ ۳۹۵ میلیارد ریال برای مقابله با آتش سوزی در پارک جنگلی گلستان و جنگل ها و مراتع کشور با اولویت استان های فارس، کردستان و شمالی کشور با تصویب هیات وزیران اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیأت وزیران در جلسه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۹۳۲۱ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱. مبلغ سیصد و نود و پنج میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند(ش) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه به شرح جدول زیر در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

۲. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و استانداری گلستان موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی در روند انجام موارد یاد شده، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند.

معاون اول رییس جمهور این مصوبه را ۲۹ شهریور۱۳۹۳ برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

آتش سوزی امور اقتصادی و دارایی جدول رییس جمهور سازمان حفاظت محیط زیست سرمایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاون اول معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر