کد خبر: 209000 A

وزیر جهاد کشاورزی:

وضعیت کنونی دشت های کشور ناشی از اعمال مدیریت منابع آبی در گذشته است که بخش کشاورزی براساس سیاست های مدیران منابع آب، میزان آب در اختیار خود را برای فعالیت های کشاورزی مصرف کرده است.

وزیر جهادکشاورزی گفت: مدیریت صحیح آب در اختیار بخش کشاورزی و رعایت الگوی کشت از راهکار های رفع مشکل کم آبی کشور است.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با اشاره به وضعیت آبی کشور، بر ضرورت مصرف بهینه آب کشاورزی تاکید کرد و افزود: وضعیت کنونی دشت های کشور ناشی از اعمال مدیریت منابع آبی در گذشته است که بخش کشاورزی براساس سیاست های مدیران منابع آب، میزان آب در اختیار خود را برای فعالیت های کشاورزی مصرف کرده است.

وی اظهار داشت: بنابراین اگر در زمینه مدیریت منابع آب از جمله میزان تخصیص ها در برداشت آب و عدم توجه به سفره های زیرزمینی اشکالاتی وجود دارد، این اشکالات به مصرف آب توسط کشاورزان مربوط نمی شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی تمام اهتمام خود را برای استفاده صحیح و بهینه از منابع آبی که به کشاورزی اختصاص می یابد، به کار می گیرد، گفت: این وزارتخانه بر ضرورت برخورد با چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت از منابع آبی کشور تاکید دارد.

وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه رفع مشکل آبی کشور نیازمند عزم و اقدام ملی با مشارکت فعالانه و دلسوزانه مردم و مسولان است، گفت: برای رفع مشکل بیلان منفی آب ۲۹۰ دشت کشور باید منابع آبی هرکدام از این دشت ها با مشارکت مدیران و بهره برداران محلی مدیریت شود.

وی با اشاره به مشارکت داوطلبانه بهره برداران در شهرستان های مه ولات و نیشابور در کاهش برداشت و افزایش پس انداز دشت های این مناطق، خاطرنشان کرد: باید با حذف واژه پدیده خشکسالی، این واقعیت را که ایران دارای اقلیمی خشک است در جامعه فراگیر و خود را با این وضعیت سازگار کنیم و به دنبال استفاده از فناوری ها و روش های جدید برای مقابله با این شرایط خشک باشیم.

ایران بخش کشاورزی جامعه جهاد کشاورزی خشکسالی فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه منابع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر