کد خبر: 209014 A

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛

ادغام دفتر امور بهره برداری جنگل و مرتع با دفتر جنگل داری مورد رضایت کارشناسان و بسیاری از مدیران نبود ولی در چارچوب های قانونی مجبور به پذیرش آن شدیم.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: نباید مدیریت جنگل و جنگل داری را در حد بهره برداری و برداشت چوب تنزل دهیم.

به گزارش ایلنا، بهزاد انگورج در مراسم آیین معارفه مدیر کل دفتر جنگل داری و امور بهره برداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در چالوس افزود: بهره برداری از جنگل ها باید به حداقل برسد.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: حدود ۸۰ درصد مساحت ایران را منابع طبیعی تشکیل می دهد و در ۲۰ درصد بقیه نیز فعالیت های آبخیزداری انجام می شود.

وی با یادآوری روند کاهشی ساختار تشکیلاتی این سازمان افزود: ادغام دفتر امور بهره برداری جنگل و مرتع با دفتر جنگل داری مورد رضایت کارشناسان و بسیاری از مدیران نبود ولی در چارچوب های قانونی مجبور به پذیرش آن شدیم.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: نباید مدیریت جنگل و جنگل داری را در حد بهره برداری و برداشت چوب تنزل دهیم.

وی بیان کرد: جنگل داری فعالیتی متنوع و برای حفظ جنگل لازم است و به دلیل آن که بسیاری از فعالیت های انجام شده در قالب طرح های جنگل داری آگاه نیستند، موضع مناسبی در قبال طرح های جنگل داری ندارند.

این مسوول سازمان جنگل ها تاکید کرد: مقایسه دو جنگل که در یکی طرح جنگل داری اجرا شده و در دیگری اجرا نشده است، به خوبی نشان می دهد که مداخله فنی و حساب شده در جنگل چه تاثیر مثبتی دارد.

انگورج با اشاره به تخریب گسترده جنگل های زاگرس پرسید: مگر در جنگل های غرب کشور طرح جنگل داری اجرا شده که این مقدار تخریب به وجود آمده است؟

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: فعالیت مخرب انسان و دام عامل اصلی تخریب جنگل های زاگرس بوده است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری دولت در بخش جنگل کم است و اگر این وضعیت ادامه یابد، آینده روشنی نداریم.

انگورج ادامه داد: جنگل های هیرکانی در شمال کشور، پیشانی جنگل های ایران است و هر اتفاقی که در آن بیفتد، به سرعت در معرض دید و قضاوت قرار می گیرد و باید به آن توجه ویژه کرد.

در این آیین «سید وجیه الله موسوی» به عنوان مدیرکل دفتر جنگل داری و امور بهره برداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور معرفی و از تلاش های «رحمت الله قاسم زاده» مدیر کل پیشین قدردانی شد.

ایران دارای ۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل است که انبوه ترین بخش آن با مساحت ۱.۹ میلیون هکتار در شمال کشور قرار دارد.

ایران جنگل دولت سرمایه گذاری معارفه منابع طبیعی کشور امور بهره داری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر