کد خبر: 213138 A

محمد رضا بهزادیان در گفتگو با ایلنا:

اتاق بازرگانی ما دچار بروکراسی شده و مانند سازمان های دولتی عمل می کند. اتاق بازرگانی مرکز ارائه آمار برای فعالان بخش خصوصی تشکیل دهد.

رییس سابق اتاق بازرگانی گفت: افرادی که آمار ۸ سال گذشته را تولید و ارائه کردند هم اکنون نیز آمارهای کنونی را ارائه می دهند.

محمد رضا بهزادیان، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آمار اقتصادی ارائه شده از سوی دولت، اظهار داشت: طی ۸ سال گذشته فعالین اقتصادی نسبت به آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی دولت اعتراض داشتند و امروز هم نسبت به برخی از آمارها(رشد ۴.۶ درصدی اقتصادی) همچنان اعتراض دارند، زیرا همان افرادی که آمار ۸ سال گذشته را تولید و ارائه دادند این آمارهای فعلی را نیز تولید کرده اند!

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که اتاق بازرگانی بودجه خوبی در اختیار دارد می تواند خود یک مرکز آماری داشته باشد نیز افزود: اتاق های بازرگانی با ده ها میلیارد بودجه ای که در اختیار دارند، می توانند مرکزی برای ارائه آمار و اطلاعات دقیق ایجاد کنند تا آماری دقیق تری را به فعالان اقتصادی ارائه کند اما اینکه چرا این اقدام را انجام نمی دهند جای سئوال دارد.

وی در مورد تغییر و اصلاحات در قوانین اتاق های بازرگانی نیز اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۶ آئین نامه اتاق بازرگانی هیات نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را به شورای عالی نظارت ارائه دهند و اصلاحات لازم بر اساس تصمیم و نظر وزراء صورت گیرد.

بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر