کد خبر: 213427 A

مدیر کل بین المللی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد:

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۴ را به عنوان سال جهانی کشاروزی خانواده نامگذاری نموده است وبه همین دلیل شعار روز جهانی غذا درسال جاری با کشاورزی خانوادگی گره خورده است.

هومن فتحی گفت: ایران یکی از اعضای فائو بوده و همواره درکنار این سازمان و سایر ارگانهای جامعه جهانی در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی و امنیت وغذایی کوشیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیر کل بین المللی وزارت جهاد کشاورزی در مراسمی که به مناسبت روز جهانی غذا در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: روز جهانی غذا را گرامی داشته و امروز را فرصتی برای قدر دانی از کشاورزان ودست اندرکاران بخش کشاورزی می‌دانیم

وی گفت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۴ را به عنوان سال جهانی کشاروزی خانواده نامگذاری نموده است وبه همین دلیل شعار روز جهانی غذا درسال جاری با کشاورزی خانوادگی گره خورده است.

فتحی تاکید کرد: ریشه کنی گرسنگی و سوءتغذیه و تحقق حق دسترسی بشر به غذا از جمله بزرگ‌ترین اهداف در جهان است و دسترسی دائم به غذای کافی و متنوع برای همگان از ملزومات تحقق این هدف است کشاورزی نقشی محوری در این زمینه ایفا می‌کند زیرا مبنای تامین غذای سالم وکافی است.

وی افزود: بحرانهای اقتصادی ومالی ونوسانات روبه رشد در بازار محصولات کشاورزی به ناامنی غذایی منتهی شده است این امر سرمایه گذاری‌هایی بیشتر در حوزه کشاورزی را با خطر مواجه می‌کند و به نوبه خود می‌تواند به کاهش کارآیی کل سامانه غذایی بیانجامد.

مدیر کل بین المللی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: ما متقاعد شده‌ایم که باید بخش کشاورزی را قادر سازیم تا با شرایط جدید سازگاری یافته با خطر‌ها دست وپنجه نرم کرده وبه سرعت خود را از بخران‌‌ رها سازد. ضروری است توجه ویژه به مزارع تحت مالکیت خانواده‌ها و کشاروزان خرده پا مبذول گردد.

بخش کشاورزی تغذیه توسعه پایدار جامعه خانواده رشد سازمان ملل متحد کشاورزی مجمع عمومی سازمان ملل وزارت جهاد کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر